Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

Ciepłe Mieszkanie

 


Informacja o naborze wniosków w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”  

Wójt Gminy Bielice ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie m.in. wymiany źródła ciepła w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Dnia 22 maja 2023 r. Gmina Bielice otrzymała umowę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Wysokość otrzymanej dotacji zależna jest od dochodów wnioskodawcy.

Nabór wniosków trwa od 1 czerwca 2023 r. do wyczerpania otrzymanego grantu.

Cel programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej.

Dla kogo?

Właściciele lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (więcej niż 2 lokale mieszkalne).

Co obejmuje dofinansowanie?

Zakup kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Realizując powyższe zadanie można dodatkowo wykonać instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi, wykonać wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie jest także przygotowanie dokumentacji projektowej powyższego przedsięwzięcia.

Forma dofinansowania

Dotacje

Sposób składania wniosków

Beneficjentem programu jest Gmina Bielice, której dotację przyznaje WFOŚiGW w Szczecinie. Gmina przeprowadza nabór wniosków dla beneficjentów końcowych.


DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Instrukcja do wniosku o płatność

2.Klauzula informacyjna

3.Koszty kwalifikowane

4.Oświadczenie współmałżonka

5.Oświadczenie współwłaścicieli

6.Regulamin Ciepłe mieszkanie

7.Wzór odbioru prac wykonawcy

8.Wzór umowy

9.Wzór wniosku o dofinansowanie

10.Wzór wniosku o płatność

11. Zestawienie dokumentów rozliczeniowych

12. Zestawienie faktur

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich