Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

Wykonanie Instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej będących w zasobach Gminy Bielice

11 marca 2023r. Wójt Gminy Bielice Iwona Kochel elektronicznie zawarła umowę na wykonanie robót w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej będących w zasobach Gminy Bielice”.   Zadanie zrealizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.  Całkowita wartość zadania wynosi 408 747,45 zł.  Kwota Promesy stanowi 95% czyli 388 310,08 zł. Udział własny na realizacje zadania inwestycji wynosi 20 437,37 zł.

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich