Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla Urzędu Gminy, dz. 242/4 oraz Szkoły Podstawowej, dz. 239/2 i wewnętrznej instalacji gazu dla Ośrodka Zdrowia, dz. 241/18, w m. Bielice

W dniu 12 sierpnia 2022r. w Urzędzie Gminy Bielice została podpisana umowa z Wykonawcą ThermoPro Adam Kowalczyk na realizację zadnia pn. „Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla Urzędu Gminy, dz. 242/4 oraz Szkoły Podstawowej, dz. 239/2 i wewnętrznej instalacji gazu dla Ośrodka Zdrowia, dz. 241/18, w m. Bielice”.  Zadnie realizowanie jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość zadania: 658 895,03 zł brutto.  Wartość dofinansowania: 540 000,00 zł. Wartość wkładu własnego: 118 895,03 zł.


Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich