Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Bielice

Od 1 stycznia 2012 r. w Zespole Szkół Publicznych w Bielicach realizowany jest projekt pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Bielice”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na realizację tego projektu Gmina Bielice otrzymała dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 47 596,50 zł. Głównym celem projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkoły podstawowej funkcjonującej na terenie gminy Bielice, dostosowanie do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz możliwości psychofizycznych w roku szkolnym 2011/2012.

W trakcie trwania projektu będą realizowane m.in. zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia logopedyczne, zajęcia dla dzieci z trudnościami w matematyce, gimnastyka korekcyjna, zajęcia dla uczniów rozwijających zdolności matematyczno-przyrodnicze. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2012 r. 

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich