Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

                                              

 

W związku z realizacja projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V na podstawie Zarządzenia nr 13/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 05.04.2023r.  przypominam, że osoby obdarowane  zobowiązane są  do składania w Gminie Bielice pisemnych oświadczeń o korzystaniu ze sprzętu komputerowego zgodnie z przeznaczeniem oraz o jego stanie technicznym przez okres 2 lat i 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy darowizny w terminie co 6 miesięcy.

 

Oświadczenie należy złożyć do dnia 31.10.2023r.  do Urzędu Gminy Bielice.

 

 

Wójt Gminy Bielice

(-) Iwona Kochel

 

 

Załącznik:

Oświadczenie

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 13/2023 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 05.04.2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu realizowanego przez Gminę Bielice w ramach projektu wsparcia dzieci – wnuków i prawnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

 

----->>>ZARZĄDZENIE NR 13/2023

 

 

 

 

  

 


Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń. 


 

 

 

 

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

 

Z dniem 30.05.2022r. została zawarta Umowa o powierzenie grantu nr 1765/2022w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.  Pozyskane środki w ramach programu zostaną  przeznaczone na zakup 121 sztuk laptopów dla uczniów z rodzin zamieszkujących tereny, na których dawniej funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

 

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich