Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Chabówko

Uroczyste otwarcie świetlicy 

W sobotnie popołudnie 10 listopada 2018 r. w centrum wsi Chabówko miało miejsce uroczyste, ale i radosne otwarcie kolejnej w gminie Bielice świetlicy wiejskiej. Projekt pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Chabówko, gmina Bielice” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowity koszt realizacji operacji wyniósł 298 053,98 zł. Celem operacji było stworzenie miejsca spotkań, aktywizacji, działalności kulturowej dla mieszkańców.

Nowopowstała świetlica dzięki swej dostępności oraz bogatemu wyposażeniu tworzy dla społeczeństwa miejsce do organizacji imprez, uroczystości rodzinnych, warsztatów kulturalno-rekreacyjno-sportowych, w tym corocznej wystawy pn. „Nasze dziedzictwo”, która znajduje się w budynku świetlicy wiejskiej i jest dostępna dla całego społeczeństwa z terenu gminy Bielice jak i sąsiednich gmin czy turystów, którzy zechcą przebywać nad pobliskim jeziorem Będgoszcz. Mając na względzie atrakcyjność zbiornika wodnego jakim jest jezioro Będgoszcz przy okazji otwarcia świetlicy wiejskiej po raz pierwszy zorganizowano wystawę edukacyjno-przyrodniczą, która ukazywała gatunki ryb żyjących w pobliskim jeziorze.   

Na otwarcie świetlicy przybyło liczne grono zaproszonych gości. Organizatorem spotkania była Rada Sołecka miejscowości Chabówko oraz Urząd Gminy Bielice. Na wstępie nastąpiło przecięcie wstęgi, czego dokonali: Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Twardowski, przedstawiciel Rady Gminy Bielice - Tadeusz Stępień oraz Sołtys wsi Chabówko – Jan Geldner. Po poświęceniu budynku przez proboszcza parafii w Starym Czarnowie, wszyscy zebrani mogli już oficjalnie przekroczyć progi nowej świetlicy. Wójt Gminy Bielice wygłosił przemówienie dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do powstania obiektu oraz wręczył na ręce sołtysa miejscowości Chabówko, upominek.

Po wysłuchaniu przemówień, do czynów przeszli wszyscy uczestnicy spotkania ruszając do tańca i porywając do zabawy tych, którzy początkowo okupowali ściany i krzesła. Atmosfera w świetlicy zrobiła się bardzo ciepła, co ożywiło ciche i zimne dotychczas mury. Jeżeli wspomnimy jeszcze bogaty i wyśmienity poczęstunek przygotowany przez samych mieszkańców miejscowości Chabówko, to ze spokojem można czekać na to, co będzie się w tym miejscu działo w przyszłości.

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich