Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

Gmina Bielice będzie partnerem firmy Euro-Dofinansowanie przy realizacji projektu pod tytułem Sportowa integracja Bielic. (Jest to Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, w ramach Priorytetu: Promocja integracji społecznej ).

W ramach tego projektu w od 01.02.2010r.-30.06.2010r. po wstępnej rekrutacji spośród uczennic i uczniów w przedziale wiekowym 9-15 lat Zespołu Szkół Publicznych im. J. Pawła II w Bielicach zostaną utworzone 4 drużyny piłkarskie (po dwie dziewcząt i chłopców) objęte następnie cyklem treningowym. Zwieńczeniem procesu szkolenia piłkarskiego będzie uczestnictwo w 3 Turnieju o„Puchar Wójta Gminy Bielice” połączonym z imprezą integracyjną podsumowującą projekt.

Budżet 49.742,00zł przyznany projektodawcy na realizację zadania w Gminie Bielice przewiduje wyposażenie w sprzęt sportowy i stroje dla piłkarzy, jak również zapewnienie cyklu treningowego. Dla wielu młodych piłkarzy być może zostaną uchylone drzwi do lepszego świata. Wszak przez sport wielu „niepokornych” odnalazło swoją drogę życiową. Wielu też sport wydźwignął z biedy. Stworzył szansę na lepszy byt. Projekt ten kierowany jest szczególnie właśnie do środowisk o dużym stopniu bezrobocia i niskim poziomie materialnym.

Młodzi! Warto skorzystać! W najbliższym czasie na terenie naszej gminy ruszy realizacja trzech projektów finansowanych w całości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jeden z nich Gmina będzie wdrażała i realizowała samodzielnie, natomiast w pozostałych dwóch będzie występować jako partner firmy Euro-Dofinansowanie (www.euro-dofinansowanie.pl).

W tym celu postanowiliśmy przybliżyć Państwu główne założenia realizowanych projektów oraz jakiego jeszcze rodzaju wsparcie może być możliwe do zrealizowania dzięki pomocy środków unijnych. Sportowa integracja Bielic. Projekt realizowany dla dzieci i młodzieży w wieku 9-15 lat z terenu gminy Bielice. Okres realizacji: od 01.02.2010 do 30.06.2010.

Głównym cele projektu jest integracja i aktywizacja dzieci i młodzieży z terenów gminy Bielice celem przeciwdziałania szerzącej się degradacji społecznej i związanym z tym ryzykiem rozwoju patologii wśród dzieci i młodzieży z tych terenów.  

Projekt ma na celu także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród dzieci z terenów wiejskich, poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w grze w piłkę nożna oraz poprawa kondycji fizycznej podczas zorganizowanych treningów z udziałem i pod kierunkiem trenera Przyczynić ma się także do rozwijania własnych zainteresowań poprzez budowanie aktywnych postaw wobec otoczenia, a także zintegrowanie mieszkańców gminy Bielice w czasie zorganizowanego na zakończenie realizacji projektu turnieju piłki nożnej o "Puchar Wójta Gminy Bielice", promocję piłki nożnej na terenie gminy oraz ukazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Grupą docelową projektu stanowią dzieci i młodzież w wieku 9-15 lat z terenu gminy Bielice. W wyniku rekrutacji wytypowana zostanie grupa 44 uczestników (22 dziewczęta i 22 chłopców), którzy utworzą 4 drużyny piłkarskie, po dwie drużyny dziewcząt i chłopców w przedziale wiekowym 9-15 lat.

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w podstawowe elementy ubioru: stroje sportowe, buty, piłki do gry oraz rękawice bramkarskie. Gmina jako Partner projektu zobowiązała się do bezpłatnego udostępnienia hali sportowej do gry w piłkę nożną w okresie zimowo-wiosennym a także w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych także w okresie wiosenno-letnim.

W okresie wiosenno-letnim zajęcia odbywać się będą na boisku miejscowej drużyny: "Unia Swochowo". Zostanie tam także rozegrany turniej o puchar "Wójta Gminy Bielice". Zajęcia sportowe odbywać się będą w okresie marzec-czerwiec 2010 r.

Prowadzone będą raz w tygodniu przez okres 4 miesięcy po 3 godziny tygodniowo dla każdej z drużyn (łącznie każdy uczestnik projektu skorzysta z 42 godzin treningowych). Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanego trenera. Treningi realizowane będą na udostępnionych bezpłatnie obiektach sportowych gminy Bielice. Uczestnikom zostanie zapewnione ubezpieczenie NNW.

Zajęcia odbywać będą się w godzinach dostosowanych do potrzeb grupy, na poziomie trudności dostosowanym do poszczególnych drużyn. Aby umożliwić udział w zajęciach dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej uczestnikom zostanie zapewniony transport na zajęcia. Na zakończenie projektu zostanie zorganizowany turniej zorganizowany turniej o "Puchar Wójta Gminy Bielice".

Podczas turnieju zostaną rozegrane mecze drużyn dziewczęcych oraz chłopięcych. Zwycięzcy poszczególnych meczy rozegrają mecz finałowy. Po zakończeniu części sportowej turnieju zorganizowana zostanie impreza integracyjna podsumowująca proj. podczas, której zostaną wręczone puchary dla każdej z drużyn uczestniczącej w proj. Do udziału w imprezie zostaną zaproszeni rodzice dzieci oraz mieszkańcy gminy Bielice. Podczas imprezy zostanie zorganizowane wspólne ognisko z poczęstunkiem. Mamy nadzieje, że realizacja projektu przyczyni się do wzrostu integracji i aktywności lokalnej społeczności oraz promocję aktywnego stylu życia i rodzinnego spędzania wolnego czasu.

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich