Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

Taniec towarzyski metodą integracji dzieci i młodzieży gminy Bielice

Projekt realizowany dla dzieci i młodzieży w wieku 7-13 lat z terenu gminy Bielice.

Okres realizacji: od 01.02.2010 do 30.06.2010.

Głównym cele projektu jest integracja i pobudzenie do aktywnego działania dzieci i młodzieży z terenów gminy Bielice celem przeciwdziałania szerzącej się degradacji społecznej i związanym z tym ryzykiem rozwoju patologii wśród dzieci i młodzieży z tych terenów. Projekt ma na celu także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród dzieci z terenów wiejskich, poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności tanecznych w zakresie tańca towarzyskiego oraz poprawę kondycji fizycznej podczas zorganizowanych treningów z udziałem i pod kierunkiem trenera tańca.

Przyczynić ma się także do rozwijania własnych zainteresowań poprzez budowanie aktywnych postaw wobec otoczenia, a także zintegrowanie mieszkańców gminy Bielice w czasie zorganizowanego na zakończenie realizacji projektu turnieju tańca „Roztańczone Bielice”, promocję tańca towarzyskiego na terenie gminy oraz ukazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Grupą docelową projektu stanowią dzieci i młodzież w wieku 7-13 lat z terenu gminy Bielice. W wyniku rekrutacji wytypowana zostanie grupa 30 uczestników (15 dziewcząt i 15 chłopców), którzy utworzą 15 par tanecznych w przedziale wiekowym 7-13 lat.

Dzieci wyposażone zostaną w podstawowe elementy ubioru: eleganckie obuwie niezbędne do tańca towarzyskiego oraz eleganckie odzienie wierzchnie, które posłuży uczestnikom do treningu i odpowiedniego zaprezentowania się na turnieju tańca. W ramach projektu zakupiony zostanie również sprzęt grający niezbędny do przeprowadzenia zajęć tanecznych.

Gmina jako Partner projektu zobowiązała się do bezpłatnego udostępnienia hali sportowej (w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach) do przeprowadzenia zajęć oraz rozegrania turnieju tańca. Zajęcia prowadzone będą przez dyplomowanego trenera tańca towarzyskiego. Uczestnikom zostanie zapewnione ubezpieczenie NNW. 

Zajęcia odbywać będą się w godzinach dostosowanych do potrzeb grupy, na poziomie trudności dostosowanym do poziomu uczestników. Aby umożliwić udział w zajęciach dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej uczestnikom zostanie zapewniony transport na zajęcia. 

 Na zakończenie projektu zostanie zorganizowany turniej tańca „Roztańczone Bielice”. Występ par tanecznych oceniać będzie specjalna komisja w skład, której wejdzie m.in. zatrudniony specjalnie na to wydarzenie, certyfikowany sędzia tańca towarzyskiego. 

Po obejrzeniu wszystkich występów komisja dokona wyboru trzech najlepszych par (zwycięzcom zostaną wręczone pamiątkowe statuetki). Po zakończeniu części sportowej zorganizowana zostanie impreza integracyjna podsumowująca projekt. Do udziału w imprezie zostaną zaproszeni rodzice dzieci oraz mieszkańcy gminy Bielice. Uczestnikom zostanie zapewniony bezpłatny poczęstunek. 

Mamy nadzieje, że realizacja projektu przyczyni się do wzrostu integracji i aktywności lokalnej społeczności oraz promocję aktywnego stylu życia i rodzinnego spędzania wolnego czasu.   

I jeszcze jeden projekt Gmina Bielice realizować będzie  z tym samym partnerem: firmą Euro-Dofinansowanie przy realizacji projektu pod tytułem Taniec towarzyski metodą integracji dzieci i młodzieży Gminy Bielice. ( Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, w ramach Priorytetu: Promocja integracji społecznej ).

I ten projekt kierowany jest do uczniów naszej szkoły. Spośród nich wybrana zostanie grupa 30 dziewcząt i chłopców w wieku 7-13 lat i z nich utworzonych będzie 15 par dla realizacji szkolenia przewidzianego na okres od marca do czerwca 2010r. (Zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godziny dziennie, w hali sportowej w szkole.) Zakończenie nauki tańca przewidywane jest na czerwiec 2010r. i punktem kulminacyjnym będzie zaplanowany gminny turniej tańca „Roztańczone Bielice” wraz z imprezą integracyjną i podsumowaniem projektu. 

Budżet na obsługę projektu (49.428,60zł)przewiduje nie tylko zapewnienie  cyklu szkoleniowego, ale również zakup obuwia i ubrań dla par tanecznych, aby na koniec mogły się godnie zaprezentować widzom turniejowym. 

Droga Młodzieży!

Nie podpierać ścian! Natychmiast ruszać w tan!

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich