Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

Nabór na rachmistrza spisowego

Wójt Gminy Bielice Iwona Jolanta Kochel – Gminny Komisarz Spisowy  w Bielicach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego
NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Obecnie procedowana jest zmiana ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 

poz. 1775 oraz z 2020 r. poz. 1486) wydłużająca czas trwania spisu do

30 września 2021 r. (i co za tym idzie – okres pracy rachmistrzów spisowych do 30 września 2021 r.)”,

 

Termin składania ofertod 01 lutego 2021 r do 09 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe informacje znajdują się w załącznikach.

Nabór/ ogłoszenie NSP 2021

Regulamin naboru rachmistrzów spisowych do NSP 2021_v.22.01.2021 link 2

Formularz do pobrania 

 

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich