Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

Przyroda

Gmina Bielice jest gminą typowo rolniczą. Urodzajne gleby zajmują przeważający jej obszar i umożliwiają zróżnicowaną produkcję.

Niewielką część powierzchni gminy zajmują obszary podmokłe i lasy ze znacznym zróżnicowaniem występującej tu roślinności i świata zwierząt, dlatego też przyroda została uznana za najcenniejsze bogactwo gminy.

Na terenie gminy brak jest zakładów przemysłowych a jej położenie sprawia, że powietrze wolne jest od substancji szkodliwych typowych dla powietrza miejskiego. Aby polepszyć dodatkowo jakość powietrza w Bielicach zbudowano zbiorczą kotłownie olejową.

Brak przemysłu szkodliwego dla środowiska oraz urodzajne gleby umożliwiają produkcje zdrowej żywności.

Otaczające lasy i czyste, nieskażone powietrze stwarzają odpowiednie warunki dla turystyki pieszej i rowerowej a także dla amatorów runa leśnego i myślistwa. Urocze, obfite w ryby jezioro Będgoszcz zachęca do wypoczynku nad jego brzegami oraz uprawiania sportów wodnych.

Obszary podmokłe i zadrzewienia śródpolne stanowią cenne skupiska rzadkiej roślinności. Występują tu zarówno chronione gatunki roślin jak i zwierząt. Tereny Gminy Bielice to miejsca atrakcyjne dla pasjonatów ornitologii, gniazduje tu bowiem liczne ptactwo. 

A zatem wszystkich pragnących odpocząć, aktywnie spędzić wolny czas i zachwycić się pięknem przyrody zapraszamy do Naszej Gminy.

Obszar Gminy Bielice

Powierzchnia ogólna wynosi 8409 ha, w tym:

 • grunty orne 5304 ha, tj. 63,07%
 • lasy 635 ha, tj. 7,56%
 • sady 25 ha, tj. 0,29%
 • łąki i pastwiska 1703 ha, tj. 20,25%>
 • tereny zabudowane 133 ha, tj. 1,6%>
 • obszary wodne i nieużytki 284 ha , tj. 3,37%
  w tym:
  • stawy 44 ha
  • rowy 68 ha
  • nieużytki 172 ha
 • pozostałe 325 ha, tj. 3,86 %

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich