Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Chabowo (dz. 413) i Będgoszcz (dz. 102) gmina Bielice

Fotorelacja z prac:

 Wójt Gminy Bielice Iwona Kochel podpisała umowę z Firmą Emulex Kalinowski Sp. z o.o. ul. Czesława Tańskiego 16, 73-102 Stargard na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Chabowo (dz. 413) i Będgoszcz (dz. 102)”.  Umowna wartość zadania dofinansowanego w ramach Rządowego  Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 1 797 286,21 zł, co stanowi 95% ostatecznej wartości inwestycji. Udział własny gminy na realizację inwestycji wynosi 5% co stanowi kwotę w wysokości 89 864,31 zł.

 

 


Galeria zdjęć

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich