Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

CYFROWA GMINA

Gmina Bielice może otrzymać wsparcie w wysokości 100 tys. zł z rządowego Programu „Cyfrowa Gmina”

Ma on na celu rozwój cyfrowy instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Przewidziano możliwość dofinansowania kilku rodzajów zadań związanych z rozwojem usług cyfrowych (w tym np. cyfryzację urzędów miast i gmin oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, nabycie sprzętu IT i oprogramowania, szkolenia pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie obsługi nabytego sprzętu i oprogramowania).

Obowiązkowym działaniem każdego samorządu, chcącego skorzystać z pieniędzy na „Cyfrową Gminę”, ma być ocena stanu bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych w działalności urzędu poprzez przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa JST.

 


12 listopada 2021 r. został złożony formularz aplikacyjny o grant w projekcie „Cyfrowa gmina” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE.  15 grudnia 2021 r. wpłynęła informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu dofinansowania w kwocie 100 000,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup sprzętu do pracy zdalnej, zakup zabezpieczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz na modernizację sieci LAN Urzędu Gminy Bielice.31.08.2022 r. W wyniku zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca modernizacji sieci internetowej. Jest to firma Nietoperz II Andrzej Pacześny ze Stargardu. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa. 

30 września 2022 r. została podpisana umowa na modernizację sieci komputerowej w Urzędzie Gminy Bielice. W ramach tej umowy zostanie zmodernizowana sieć LAN, zakupiona zostanie szafa rack wraz z osprzętem oraz uruchomione zostaną 3 punkty WIFI.

Warunki ww. umowy zostały zrealizowane w styczniu 2023 r.


Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich