Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinków przyłączy w m. Babinek, gm. BieliceW dniu 29 marca 2023r. została w formie elektronicznej zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Usługowym „STARKAN” Pardus Marcin z siedzibą w Stargardzie na wykonanie robót w ramach zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinków przyłączy w miejscowości Babinek, obręb Babin, gmina Bielice”.  Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).  Umowna wartość zadania wynosi 364 449,00 zł.


Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich