Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

Zdalna Szkoła +

W ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 853 14 57 386 projektu „Zdalna szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" Wójt Gminy Bielice Iwona Kochel dokonała przekazania 17 szt. Laptopów na ręce Małgorzaty Woronowicz - Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w Bielicach.

W dalszym etapie Dyrektor w imieniu Wójta Gminy użyczy ten sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom.

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich