Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

WÓJT GMINY BIELICE, OGŁASZA, ŻE w dniu 05 lipca 2024 r. OD GODZ. 9.00 ODBĘDĄ SIĘ DRUGIE PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINY BIELICE POŁOŻONYCH W OBRĘBIE PARSÓW I LINIE

 

 

WÓJT GMINY BIELICE, OGŁASZA,

ŻE w dniu 05 lipca 2024 r. OD GODZ. 9.00

ODBĘDĄ SIĘ DRUGIE PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINY BIELICE POŁOŻONYCH  W OBRĘBIE

PARSÓW I LINIE:

 

Godz. 900 -Nieruchomość niezabudowana nr 446/6 o pow. 0,3000 ha, obręb Parsów. Cena wywoławcza 106 214,00 zł  wadium: 10 000 zł.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice uchwalonego Uchwałą nr XXI/98/12 Rady Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2012r. działka oznaczona jest symbolem RP – użytki rolne.

 

Godz. 1000 -Nieruchomość niezabudowana nr 2/23 o pow. 0,0872 ha, obręb Linie Cena wywoławcza 32 495,00 zł + należny podatek VAT,  wadium: 3 000 zł

 

Godz. 1030 -Nieruchomość niezabudowana nr 2/24 o pow. 0,1100 ha, obręb Line Cena wywoławcza 40 991,00 zł + należny podatek VAT, wadium: 4 000 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice przyjętym Uchwałą nr XVII/87/12 Rady Gminy Bielice z dnia 26 września 2012r. działki 2/23 i 2/24 oznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej

 

Wadium należy wpłacać do dnia 01 lipca 2024r. na rachunek bankowy: Pyrzycko Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach              Nr 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070. Działka nr 446/6 jest zwolniona z podatku VAT. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice pokój nr 14 lub telefonicznie 91- 564-44 220 wew. 23 lub www.bip.bielice.com.pl

 

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
CZYSTE POWIETRZE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich