Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

„Warsztaty rękodzielnicze w Gminie Bielice ”

                 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej wramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Babinie w dniu 10.06.2020 r. podpisała umowę  ze Stowarzyszeniem „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju na realizację projektu GRANTOWEGO pt. „Warsztaty rękodzielnicze w Gminie Bielice ” na kwotę 6 600,00 zł.. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Bielice. W dniach  14 i 20 lipiec 2021 roku w  świetlicy wiejskiej w Bielicach odbyła się dalsza część realizacji projektu, a mianowicie warsztaty z wykonywania stroików nagrobnych. W warsztatach wzięło udział łącznie 30 osób. Udział w warsztatach był bezpłatny. Dla uczestników spotkań został przygotowany poczęstunek.


Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich