Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

Uchwała Antysmogowa dla województwa zachodniopomorskiego – najważniejsze informacje

Uchwała Antysmogowa dla województwa zachodniopomorskiego – najważniejsze informacje

 

            Uchwałą Nr XXXV/540/18 z dnia 26 września 2018 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

            Uchwała jest aktem prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich użytkowników instalacji o mocy poniżej 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, tj. mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, samorządy oraz podmioty działające na jego terenie.

            Zakazami oraz ograniczeniami objęto w szczególności:

  • kotły centralnego ogrzewania
  • ogrzewacze pomieszczeń tj. kominki, piece kaflowe, kozy itp.

Wprowadzenie uchwały antysmogowej dla województwa zachodniopomorskiego powoduje, iż:

  1. docelowo na terenie województwa zachodniopomorskiego dopuszczone będzie eksploatowanie instalacji na paliwo stałe spełniające minimalny standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości sprawności cieplnej oraz granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012.

 

Terminy wymiany kotłów są następujące:

  • do 1 stycznia 2024 r. wymienić należy kotły niespełniające żadnych standardów emisyjnych (kotły bezklasowe tzw. kopciuchy i kotły poniżej klasy 3)
  • do 1 stycznia 2028 r. wymienić należy kotły poniżej klasy 5.

 

  1. docelowo na terenie województwa zachodniopomorskiego dopuszczone będzie eksploatowanie ogrzewaczy pomieszczeń (kominki, kozy, piece kaflowe itp.) spełniających minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w ust. 1 i 2 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Wymiana lub dostosowanie ogrzewaczy niespełniających powyższych wymogów musi nastąpić do 1 stycznia 2028 r.

 

            W instalacjach eksploatowanych źródeł ciepła zakazuje się spalania:

  • węgla brunatnego oraz jego pochodnych
  • mułu węglowego
  • miału
  • niesezonowanego drewna.

 

Uchwała antysmogowa znajduje się pod linkiem:

https://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2018/4984/akt.pdf

 

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
CZYSTE POWIETRZE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich