Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Bielice, która odbędzie się 25 czerwca 2024r.

Bielice, 10 czerwca 2024r.

 

 

BRG 0002.III.2024   

                                                                                               Mieszkańcy Gminy Bielice

 

 

 

                                                           ZAPROSZENIE

 

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Bielice, która odbędzie się 25 czerwca 2024r.
o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielice.

 

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z I i II sesji Rady Gminy Bielice.
 3. Zgłaszanie zmian do porządku sesji.
 4. Przedstawienie informacji o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od II sesji Rady Gminy Bielice.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na II sesji  do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.
 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Bielice za rok 2023.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice wotum zaufania.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2023r.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonana budżetu za 2023r.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2024r.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice w 2024 roku
   
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice
 14. Wolne wnioski i informacje
 15. Zamknięcie sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

    Edward Mocarski

 

 

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
CZYSTE POWIETRZE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich