Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

Rozgrywki piłkarskie w sołectwie Parsów

W dniu 17 lipca 2021r. w miejscowości Parsów odbył się wakacyjny turniej piłkarski. Udział zgłosiło cztery drużyny z sołectwa Bielice, Parsów, Nowe Chrapowo oraz z sąsiedniej gminy Gryfino sołectwo Sobiemyśl. Imprezę rozpoczęła Wójt Gminy Bielice Iwona Kochel od przywitania wszystkich uczestników i kibiców rozgrywek piłkarskich wraz z Sołtysem wsi Parsów Panem Marcinem Budzińskim współorganizatorem imprezy.  Mecze rozegrano      w systemie „każdy z każdym” . Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:

I miejsce zajęła drużyna z sołectwa Bielice

II miejsce  zajęła drużyna z sołectwa Nowe Chrapowo

III miejsce  zajęła drużyna z sołectwa Parsów

IV miejsce  zajęła drużyna z sołectwa Sobiemyśl

Wszystkie ekipy otrzymały pamiątkowe puchary.

Organizatorzy i sędzia wyróżnili także zawodników: najlepszy bramkarz oraz najlepszy piłkarz. Wyróżnieni zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe. Sponsorem nagród był Pan Jacek Pawlus – Przewodniczący Rady Powiatu Pyrzyckiego.

 W czasie trwania spotkania piłkarskiego każdy z obecnych mógł skorzystać z przygotowanego poczęstunku w formie grilla. Na imprezie nie zabrakło również Ochotniczej Straży Pożarnej w Parsowie, która  zajęła się zapewnieniem opieki medycznej, Rady Rodziców która zapewniła watę i popcorn. W uznaniu dla zorganizowanej imprezy uczestnicy spotkania zadeklarowali swą obecność w następnych meczach.


Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich