Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

 

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt „Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia   24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022r”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Bielice do zapoznania się z projektem Programu oraz zgłaszania ewentualnych uwag i opinii. 

Termin rozpoczęcia konsultacji : 06 października  2021r.

Termin zakończenia konsultacji  : 27 października  2021r.

 

Do pobrania:

>>>Roczny program współpracy Gminy Bielice

>>>Formularz do konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich