Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

Dzień Samorządu Terytorialnego

      27 Maj

 

        Dzień Samorządu Terytorialnego

 

 

 

 

Dzień Samorządu Terytorialnego jest świętem upamiętniającym pierwsze wolne wybory samorządowe po II Wojnie Światowej, które odbyły się 27 maja 1990 r. Wydarzenie to zapoczątkowało kluczową reformę funkcjonowania naszego państwa.

Z perspektywy 30 lat widać, iż samorządy spełniają pokładane w nich nadzieje, biorąc czynny udział w budowaniu silnego, niezależnego państwa, w którym szczególnie szanowany jest dorobek wcześniejszych pokoleń, lokalne więzi oraz bijący z serc potencjał.

Świętując 31. Rocznicę Samorządu Terytorialnego składam wyrazy uznania Tym, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnych i uczestniczą w kształtowaniu najbliższego środowiska. Serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę z naszym samorządem na rzecz rozwoju gminy, powiatu i województwa. Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia wytrwałości i powodzenia w podejmowanych działaniach, zadowolenia z pracy, a także zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a przede wszystkim – zrozumienia, wdzięczności oraz docenienia złożonej i trudnej pracy.

Z wyrazami szacunku:

 

 

Wójt Gminy Bielice

                                                                                                                    Iwona Kochel

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich