Godne zobaczenia są grodzisko wczesnośredniowieczne z IX-X wieku w parsowi, wiekowe cisy stanowiące pomniki przyrody, pałace i parki staro-angielskie w Swochowie i Liniach.

 

Architekturę sakralna w obrębie gminy reprezentują:

  • kościół w Swochowie zbudowany na przełomie XV i XVI wieku z kamieni polnych,
  • średniowieczny kościół w Starym Chrapowie,
  • kościół z późnego średniowiecza w Chabowie,
  • XV wieczny kościół w Bielicach,
  • kościół w Babinie z przełomu XIII i XIV wieku.

 

 

  • Fragment muru po Kościele z XIV w. w Nowym Chrapowie ,