WYKAZ SOŁECTW I SOŁTYSÓW GMINY BIELICE

KADENCJA 2019 r. – 2024 r.

Lp. SOŁECTWO IMIĘ I NAZWISKO TELEFON
1 Babin Edward Mocarski 733567123
2 Babinek Małgorzata Bator 537462740
3 Będgoszcz Marcin Turczyński 505810792
4 Bielice Stanisław Ryszard Wądołowski  609602350
5 Chabowo Aneta Tarka       _
6 Chabówko Jan Geldner 512196178
7 Linie Irena Szczęsna  502303671

91 5644174

8 Parsów Daria Szopińska  669048785
9 Nowe Chrapowo Małgorzata Malinowska  515257851
10 Nowe Linie Jolanta Pluta  691089584
11 Stare Chrapowo Eugeniusz Kuliś  502084209

91 5644019

12 Swochowo Małgorzata Głowacka  609294445