Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł


19 września uczniowie klas szóstych naszej szkoły włączyli się do akcji "Sprzątanie Świata". Zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt (rękawiczki, torby foliowe i kamizelki odblaskowe) pod opieką nauczycielki przyrody posprzątali boisko szkolne, teren wokół ośrodka zdrowia, szkoły, starego boiska oraz placu zabaw. Miejsca te nie były zbyt zanieczyszczone, co dobrze świadczy o ich użytkownikach.


W ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, został  ogłoszony  konkurs pt.,, Czym jest dobra opieka”.  Uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach  przygotowali 3 plakaty, które zostały  wysłane  na adres  Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych
ul. Grochowska 45a w Poznaniu, termin zgłoszeń upływa 30 czerwca 2016r. Termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na dzień 31 sierpnia 2016 r.
Poniżej prezentujemy prace:


Gmina Bielice po raz kolejny wspiera kampanię "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

Gmina Bielice po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł ”.
Informujemy, że  w ramach działań w dniu 01 kwietnia 2016r. przekazaliśmy ulotki dotyczące kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł ” do:

1.Świetlic środowiskowych w: Bielicach, Liniach, Parsowie oraz Babinie;

2.Zespołu  Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach

3.Gminnej Biblioteki Publicznej  w Bielicach.

Aby przybliżyć tematykę  przekazanych  ulotek  do w/w instytucji , przekazujemy Państwu  część materiałów w formie skanów.

Zapraszamy do lektury. 

>>>Materiały promocyjne oraz ulotki 

Kampania „Zachowaj trzeźwy Umysł 2016 ”   

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2016r. Wójta Gminy Bielice z dnia 01.04.2016r. powołano zespół ds. wdrożenia i realizacji kampanii pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł ” który ma za zadanie wykonanie następujących czynności:

Miesiąc marzec 2016r.

- Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Bielice informacji o przystąpieniu do kampanii pt. „Zachowaj trzeźwy Umysł”

W miesiącach: od marca do grudnia 2016r.

- Przekazywanie za pośrednictwem strony internetowej informacji mieszkańcom naszej gminy,
o podjętych  i wykonywanych działaniach. 

Maj  2016

- W ramach kampanii odbędzie się  „Dzień Zdrowia połączony z światowym Dniem bez papierosa” 
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Bielicach pt. „Zachowaj trzeźwy Umysł – Nie pal przy mnie” gdzie uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum będą uczestniczyć w konkursach, pogadankach,
oraz w przedstawieniu teatralnym.

- Ogłoszenie konkursu plastyczno - literackiego w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł  pt. Pod dobrą opieką rozwijasz skrzydła”   w Zespole Szkól Publicznych w  Bielicach jak i również w świetlicach środowiskowych w : Liniach, Swochowie, Parsowie oraz Babinie. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej.               

Czerwiec 2016r

- Dzień Dziecka jako forma spędzenia wolnego czasu dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych.

Wrzesień/październik 2016r.

- Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach  w ramach zajęć świetlicowych dzieci, młodzież , jak i również osoby dorosłe przyłączą się do  sprzątania świata pt. „  jak spędzić ciekawie, miło i praktycznie czas dbając o środowisko naturalne”.

- „Dzień Seniora ”  dzieci oraz młodzież ,ze świetlicy w Parsowie będą czynnie uczestniczyć
w spotkaniu z seniorami. Spotkanie będzie połączone z kampanią pt. „ ZTU”

 W miesiącach od marca do grudnia 2016r.

- Zostaną wykorzystane materiały podczas lekcji z pedagogiem szkolnym czy wychowawcą. Materiały oraz ulotki będą wykorzystywane również w czasie zajęć świetlicowych z dziećmi i młodzieżą.

- W ramach Dnia Profilaktyki w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach zostaną przeprowadzone pogadanki dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej  dot. kampanii „Zachowaj trzeźwy Umysł”. Ponadto zostanie zaprezentowana prezentacja multimedialna na temat konsekwencji stosowania środków psychoaktywnych.

 

Dzień Profilaktyki


    1 grudnia 2014 roku, po raz kolejny obchodziliśmy Dzień Profilaktyki w ZSP Bielice.  Akcja mająca na celu uświadomienie młodym ludziom, jak niebezpieczne są używki, była obchodzona pod hasłem "Zachowaj trzeźwy umysł". Był to również element kampanii gminnej pod tym samym tytułem. W czasie Dania Profilaktyki odbyły sie warsztaty dla uczniów klas I-III Gimnazjum, prowadzone przez terapeutki z MONAR-u. Uczniowie klas IV-VI wzieli udział w quizie profilaktycznym, gdzie sprawdzali swoją wiedzę, umiejętności i sprawnośc. Najlepszy wynik i miejsce I otrzymała klasa VB, zaraz za nią klasa IVB, trzecie miejsce VIA. Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe dla całej klasy a uczestnicy dyplomy.    
Rozstrzygniety został konkurs plastyczny pt. "Pokój dla niepalących", wszyscy uczstnicy dostali nagrody pocieszenia a zwycięzcy w posczególnych kategoriach wartościowe nagrody rzeczowe. 
Najładniejszą zawieszkę w przedszkolu EKOLUDEK wykonała Aleksandra Kopeć; w grupach "0" - Malwina Kulczyk; w klasach I-III - Amelia Łapecińska z kl. Ic.
Nagrody w konkursach zakupiła GKRPA w Bielicach.
 

 

Szkolny Dzień Zdrowia 
 
Dnia 8 marca2014 roku obchodziliśmy już po raz kolejny Szkolny Dzień Zdrowia. W tym roku pod hasłem „Zachowaj trzeźwy umysł i nie pal przy mnie”.
Podczas akcji uczniowie mieli możliwość obejrzenia spektakli profilaktycznych:
dla najmłodszych „Dzieci Świata”, szkoła podstawowa- „Najlepszy z najlepszych” a gimnazjaliści- „Dlaczego milczeliście”, przygotowanych przez Teatr KURTYNA z Krakowa.
Uczniowie klas V SP  i II Gimnazjum wzięli udział w Ogólnopolski badaniu ankietowym „Młodzi i substancje psychoaktywne”. Uczniowie ankiety wypełniali on-line, co podnosiło atrakcyjność badania. 
Jak co roku wszyscy uczniowie szkoły wraz z wychowawcami przygotowywali zdrowe przekąski. Z roku na rok pomysłowość, pracowitość, przygotowania a także …apetyt zadziwiają organizatorów, co raz bardziej. Wspólne przygotowanie integruje klasę i wychowawcę i daje dużo zabawy. Nie mniej przyjemności przyniosła degustacja, na którą przybyła nawet Pani Dyrektor. Można było skosztować: kolorowych kanapek, koreczków, past, sałatek jarzynowych i owocowych, soków świeżo wyciśniętych z owoców a nawet owocowych szaszłyków. Wszystkie przekąski były pięknie podane, cieszyły i oko i podniebienie. 
Na korytarzach można było podziwiać wystawy i gazetki na temat zdrowego odżywiania, negatywnych skutków palenia tytoniu itp. 
Pielęgniarka szkolna prowadziła pogadanki w klasach na temat „Wiem, co jem” a wychowawcy zajęcia warsztatowe pt. Nie pal przy mnie proszę”.
Pedagog rozdawała ulotki i zachęcała wszystkich uczniów SP i Gimnazjum do wzięcia udziału w konkursach plastyczno-literackich w ramach akcji „Zachowaj Trzeźwy umysł” pt. „Szukamy osób bezkonkurencyjnych w swoich ulubionych dziedzinach”.
Podczas lekcji wychowania fizycznego nauczyciele przypominali jak ważny dla zdrowia jest ruch i jakie formy aktywności polecają. Na zakończenie tych pogadanek nauczyciele WF przekazali uczniom klas IV-VI oraz I-III Gimnazjum ulotki edukacyjno-konkursowe  pt. „Hop na narty” i „Zimowi medaliści”.
Po dniu pełnym wrażeń wielu wychowawców zabrało swoich uczniów na spacer w myśl zasady „W zdrowym ciele zdrowy duch”!
 

 Informacja dla mieszkańców

Informujemy, że  w ramach Kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł  w dniu 5 kwietnia  2014r. przekazaliśmy do :

1.      Zespołu  Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach,

2.      świetlic środowiskowych w: Bielicach, Chabowie oraz Parsowie ,

3.      Gminnej Biblioteki Publicznej   w Bielicach,

ulotki dotyczące kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł  ”.

Aby przybliżyć tematykę  przekazanych  ulotek  do w/w instytucji , przekazujemy Państwu  link do strony : http://www.trzezwyumysl.pl/wpcontent/uploads/2013/12/oferta_ZTU_2014_.pdf

Zapraszamy do miłej lektury.  

 
Informujemy mieszkańców, że  Gmina Bielice przystąpiła do Kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”.  Celem kampanii jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach   wraz 
z Dyrekcją Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach wychodząc naprzeciw problemom jakie dotykają młodego człowieka , pragnie  dotrzeć  z materiałami Kampanii pt. ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł” do  uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum.  W ramach Kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” przygotowaliśmy wiele atrakcji tj. konkursy w ramach kampanii ZTU, pogadanki, spektakle w ramach Dnia Zdrowia  czy Dnia Profilaktyki itp., które w ciągu bieżącego roku odbywać się będą w Zespole Szkół Publicznych im Jana Pawła II w Bielicach. Ponadto w trakcie prowadzonych zajęć świetlicowych na terenie Gminy Bielicce odbywać  się również  będą różne konkursy i pogadanki, spotkania integracyjne gdzie będą omawiane tematy negatywnego wpływu nadużywania alkoholu czy innych środków odużających przez młodzież. Ponadto w trakcie  imprez integracyjnych , które będą odbywały się w sołectwach na terenie Gminy Bielice, czynnie będziemy promować  kampanię ,, Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
 
Serdecznie zapraszamy  Państwa do śledzenia  naszej kampanii.
 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach

 przystąpiła  do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”

1. kwietnia ruszyła kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. To już 11. edycja profilaktycznego projektu. Gdyby zliczyć samorządy, które od 2001 roku uczestniczyły w kampanii, okazałoby się, że było ich łącznie 8289! To ponad trzykrotnie więcej niż wszystkich gmin w Polsce!

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to realizowana od 2001 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze). Jednym z najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych. – Zależy nam na znalezieniu dobrej recepty na różne patologie, które pojawiły się wśród dzieci i młodzieży – mówi Piotr Adamski, pomysłodawca „ZTU” i szef przedsięwzięcia.

Już po raz 11. do instytucji w całym kraju dotarły materiały profilaktyczne, przeznaczone dla dzieci, ich rodziców, kierowców, nauczycieli, samorządowców. Do końca listopada w  szkołach i gminach będą odbywać się konkursy indywidualne i zbiorowe, festyny, wywiadówki profilaktyczne, happeningi, kontrole policyjne połączone z rozdawaniem ulotek kampanii.

– Nie ma drugiej kampanii w naszym kraju, która działałaby jednocześnie wśród samorządąwców, w szkołach i wśród dorosłych – uważa Piotr Adamski. Cieszy nas to, że wiele osób nadal uważa, że wspólnie działanie ma sens – dodaje Adamski.

W tegorocznej edycji uczestniczy blisko 900 samorządów, to prawie 1/3 kraju.

Co roku kampanii towarzyszy sportowiec – wzór do naśladowania. W 2011 roku uczniowie poznają sylwetkę Marcina Lewandowskiego, znakomitego młodego biegacza, mistrza Europy w biegu na 800 metrów. Biegacz znalazł się na kampanijnych ulotkach konkursowych, uczniowie będą też mieli okazję dowiedzieć się o nim więcej ze strony internetowej akcji (www.trzezwyumysl.pl).

– Szybko podjąłem decyzję o poparciu „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, bo jestem przekonany o roli, jaką pełnią dorośli w edukacji dzieci i młodzieży – opowiada sportowiec. Dobry przykład to najlepszy nauczyciel, a sport to świetna alternatywa wobec używek – dodaje Marcin Lewandowski.

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to wielki projekt profilaktyczny odbywający się w małych i dużych samorządach. Polega między innymi na propagowaniu zdrowego stylu życia wśród wszystkich mieszkańców gminy. Pomagają w tym specjalnie skonstruowane i zróżnicowane materiały, przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (ulotki, plakaty, konkursy, chorągiewki), ich rodziców (ulotki, plakaty), nauczycieli (scenariusze zajęć), kierowców (ulotki), sprzedawców alkoholu (plakaty).

– By uprawiać bieganie, nie potrzeba specjalistycznego sprzętu – zaznacza Lewandowski. Ważne są tylko chęci. Biegnijcie zatem po zdrowie!

Znani sportowcy wspierają „ZTU” od początku istnienia kampanii.

2003 – Adam Małysz, 2004 – Katarzyna Skowrońska, Robert Korzeniowski, Maciej Żurawski, 2005 – Małgorzata Dydek, Michał Ignerski, Robert Sycz i Tomasz Kucharski, 2007 – Marek Kamiński, 2008 – Monika Pyrek, 2009 – Natalia Partyka, 2010 – Maja Włoszczowska, 2011 – Marcin Lewandowski.

O podejmowanych działaniach  na terenie naszej Gminy  będziemy informowali na bieżąco.


Drodzy uczniowie!

1 kwietnia br. nasza szkoła przystąpiła do akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”.

Kampania realizowana od 2001 roku jest ogólnopolską akcją podejmująca problem profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze). Jednym z najważniejszycą celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych. Już po raz jedenasty do instytucji w całym kraju dotarły materiały profilaktyczne, przeznaczone dla dzieci, ich rodziców, kierowców, nauczycieli, samorządowców. Do końca listopada w naszej szkole i gminie będą odbywać się konkursy indywidualne i zbiorowe, festyny, wywiadówki profilaktyczne, kontrole policyjne połączone z rozdawaniem ulotek kampanii a także znakowanie rowerów.

            Dodatkowo podczas lekcji wychowawczych zapoznacie się z pojęciem wolontariatu z uwagi na to, że rok 2011 jest „Europejskim Rokiem Wolontariatu”.

Zachęcamy Was do sięgania po materiały kampanii i udział w bogato nagradzanych konkursach.


Informacja z działań przeprowadzonych na terenie Gminy Bielice „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 

W ramach kampanii  w dniu 4 kwietnia 2011r. przekazano do sklepów  na terenie gminy Bielice  plakaty informujące, iż kontroluje się osoby kupujące alkohol.  W wielu sklepach mino wyraźnego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom do lat 18 roku życia młodzi  ludzie w łatwy sposób wchodzą w posiadanie zabronionych substancji. Plakaty nie tylko mają informować   niepełnoletnią młodzież, że alkohol nie jest dla niej, ale także przypominać  sprzedawcom o obowiązującym prawie. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach  przekazując te plakaty sprzedawcom miała i ma nadzieję, że młodzież wchodząc do sklepu i patrząc na ten  plakat będzie wiedziała, że w tym sklepie przypomina się  osobom do lat 18 nie sprzedaje się alkoholu. Ponadto do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz do świetlic środowiskowych w Bielicach, Chabowie i Starym Chrapowie przekazano ulotki i plakaty celem rozpropagowania kampanii.  

                      

 

W pierwszych dniach kwietnia nauczycielom przekazano przewodniki dla nauczycieli ponadto  uczniom Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach nauczyciele i wychowawczy na lekcjach wychowawczych poinformowali o  tym, iż  Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach przy współpracy ze szkołą i innymi instytucjami z terenu gminy Bielice  tj. policja, ośrodek zdrowia, gmina,  sklepy  przyłączyły się do kampanii
 „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”.  Otrzymane materiały w formie plakatów  zostały w części wykorzystane i powieszone na terenie szkoły, przypominając uczniom o trwającej  do 31 grudnia 2011r. kampanii
 „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Ponadto przekazano uczniom, że w ciągu roku będzie wiele konkursów i wręczonych nagród na szczeblu szkoły i gminy. Prace i ulotki z konkursem sportowym dla uczniów  zostaną przekazane na adres  organizatora ZTU, liczymy, że tak jak 2 lata temu  uczniowie naszej szkoły zostaną nagrodzeni. 


Tydzień Zdrowia  w ZSP Bielice realizowany   

w dniach 9-13 maja 2011r.  w ramach kampanii
„ Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

 

Poniedziałek 9 maja

 

8.55 Konkurs wiedzy o zdrowiu dla klas IV-VI

9.50 Konkurs 1z10 dla Gimnazjum  

9.50  Konkurs wiedzy o zdrowiu

5.Znakowanie rowerów przez dzielnicowego z KPP Pyrzyce oraz przeprowadzenie pogadanki z rodzicami i rozdanie ulotek:” Nie bądź słaby- bądź OK.!” , „Bezpiecznie do szkoły”.

 

Wtorek 10 maja (dzień otwarty dla społeczności lokalnej)

 

„Jemy zdrowo, kolorowo” – dla wszystkich uczniów szkoły. Wychowawcy ustalają z klasą co przygotowują i rozdzielają produkty do przyniesienia. Przed przystąpieniem do przygotowania potraw wychowawcy przypominają o zasadach higieny!

8.55 klasy 0-III, IV-VI i II-IIIG przygotowanie w salach (wg uznania):

- koreczki

- kanapki

- sałatki

- surówki

8.55 Przygotowanie soków (jadalnia)  - kl. I G

9.50 Wystawienie żywności i degustacja.  

- kl. 0-III na korytarzu przed salą nr 10

- kl. IV-VI na korytarzu przed salą 0a

- kl. I-III G na korytarzu przed salą informatyczną.

Powrót do klas.

8.00 Wystawa prac plastycznych oraz rozdanie chorągiewek kampanii „ZTU”

8.00 Prezentacja gazetek szkolnych w tym o kampanii ,,ZTU”

8.00 – 12.00 Punkt pielęgniarski (mierzenie ciśnienia, ważenie, mierzenie, obliczanie BMI)

Pogadanki pielęgniarki podczas lekcji wychowawczych wg Zgłoszonych potrzeb.

 

Środa 11 maja 

 

8.00 Prezentacja multimedialna nt. bulimii i anoreksji w kl. VISP-IIIG

8.50 Konsultacje z wizażystką

 

Czwartek 12 maja

 

Spektakle  na temat przeciwdziałaniu przemocy, narkomanii i alkoholizmu

8.00- kl. IV-VI SP

8.55- kl. I-III G

9.50- kl. 0-III SP

 

Piątek 13 maja

 

1. Warsztaty z  przedstawicielami Sanepidu – klasy będą zapraszane z lekcji.

9.50 – „O co biega”  – biegi dla klas I-III G w ramach kampanii „ZTU”

10.45 – „Biegnijmy razem” – biegi dla klas 0-III w ramach kampanii „ZTU”

– po każdym biegu uczestnicy wypełniają kupony konkursowe, które zostaną  niezwłocznie przekazane koordynatorowi GKRPA i  zostaną  przekazane na adres kampanii „ZTU” celem uczestnictwa w konkursie. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dn.31.08.2011r.


Dziś w dniu 10 maja 2011r.  rozdane zostały w Zespole Szkół Publicznych w Bielicach uczniom ulotki z zadaniami nr 2 i nr 4 dla klas Szkoły Podstawowej oraz nr 10 dla Gimnazjum. Przygotowywaliśmy też kanapki, koreczki i sałatki potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Podczas czasu otwartego dla społeczności lokalnej w punkcie pielęgniarskim mierzono ciśnienie, ważono, mierzono wzrost, obliczano BMI. Dostępne były też dla zainteresowanych ulotki kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Rozstrzygnięty został konkurs na przepis ilustrowany.


            W dniach 9-13 maja po raz drugi obchodziliśmy w szkole Tydzień Zdrowia. W tym roku był on realizowany w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, koordynowanej przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

W ramach tej akcji uczniowie ZSP Bielice mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Zdrowo jemy nie tyjemy – ilustrowany przepis na danie z warzyw i/lub owoców”. W konkursie zwyciężyła Dominika Atlas z kl. 0a.

Odbyły się także trzy konkursy wiedzy o zdrowiu dla klas 0-III, IV-VI i I-III G. W klasach najmłodszych wszyscy uczniowie byli zwycięzcami, w klasach IV-VI oraz Gimnazjum nagrodzone zostały 3 pierwsze miejsca. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

W poniedziałek Dzielnicowy Gminy Bielice oraz policjant z Wydziału ds. Nieletnich znakowali w szkole rowery. Podobna akcja została przeprowadzona w miejscowościach: Linie, Nowe Linie, Stare Chrapowo.

 

We wtorek zorganizowaliśmy punkt pielęgniarski, gdzie można było zmierzyć ciśnienie, zważyć się, zmierzyć i uzyskać dane dotyczące BMI, wielu uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły skorzystało z tej możliwości. Największą atrakcją tego dnia było przygotowywanie kanapek, sałatek, surówek i koreczków a następnie wspólna degustacja. Podczas tego zadania wszyscy uczniowie wykazywali się dużą pomysłowością i pracowitością doskonale się przy tym bawiąc. Podczas degustacji ci duzi i ci mali wspólnie smakowali potrawy, nie zapominając o nauczycielach, którzy mięli problem co do tego, co teraz skosztować. Tu wielkie podziękowania należą się uczniom za to, że tak solidnie się do tej imprezy przygotowali i Paniom sprzątającym, za to, że po paru minutach nie było po nas śladu na korytarzu. Dziękujemy!

 

 

W ciągu Tygodnia Zdrowia Pani Kamila Pawłowska i Pani Ewelina Budynek przeprowadzały

prezentacje multimedialne na temat zdrowego odżywiania oraz zaburzeń odżywiania.

W czwartek odwiedził nas Teatr KURTYNA z Krakowa ze spektaklami:

0-III „Malinowy Król”

IV-VI „Lustro”

G „Ana i Mia”

 

W piątek cała szkoła wzięła udział w biegach sztafetowych. Z powodu pogody klasy 0-III uczestniczyły w biegach na sali gimnastycznej starsi natomiast biegali na boisku.

Wszyscy uczestnicy dostali słodkie upominki a zwycięzcy nagrody rzeczowe w tym bransoletki kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Po biegu wszyscy uczniowie dostali do wypełnienia ulotki ”Biegnijmy razem!” i „O co biega?”. Wezmą one udział w konkursie zorganizowanym w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. W przerwie biegów uczniowie klasy VB pod opieka pani Rozalii Pieczonki przygotowali niemieckojęzyczną wersję „Rzepki”.

 

Wszyscy nauczyciele, którzy pomogli w organizacji Tygodnia zdrowia zostali nagrodzenie symbolicznymi dyplomami.

 

Przygotowane zostały gazetki ścienne na temat zdrowia i zdrowego odżywiania.

 

Tydzień Zdrowia mógł się odbyć dzięki wsparciu finansowemu GKRPA w Bielicach.


28 Maja w Chabowie (Gm. Bielice) odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka, pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Główną inicjatorką całego przedsięwzięcia była Pani Iwona Kochel. Dzięki Niej, Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Chabowo, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz innym zaangażowanym udało się zorganizować obchody, które na długo zapadną w pamięć przybyłym dzieciom.

W organizacji oraz przeprowadzeniu imprezy swój czynny udział włożyli: Pan Zbigniew Kołodziej, P. Marzena Zięcina, P. Elżbieta Rosińska, Sołtys wsi Chabowo P. Jacek Pawlus, i inni.

W imieniu Wójta Gminy Bielice kilka ciepłych słów skierowała do dzieci Pani Anna Kopacka, koordynator Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Jedną z wielu zaplanowanych atrakcji było spotkanie dzieci z policjantami, którzy przeprowadzili edukacyjny wykład na temat przemocy oraz „jak zachować bezpieczeństwo w otaczającym nas środowisku?”.

Kolejną atrakcją była wizyta strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach, którzy opowiedzieli dzieciom na czym polega ich praca, oraz demonstrowali sprzęt, który jest używany przez nich podczas akcji gaszenia pożarów.

Dzieci miały także możliwość uczestniczenia w zawodach strzeleckich do tarczy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, oraz w innych grach i zabawach.

Dzięki organizatorom, miłej atmosferze i sprzyjającej pogodzie odbyła się impreza podczas której dzieci mogły się cieszyc swoim świętem.

<<< galeria >>>


Światowy Dzień Bez Tytoniu

31 maja jest obchodzony Światowy Dzień Bez Tytoniu, ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 1988 roku. W ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w Zespole Szkół Publicznych na lekcjach wychowawczych zostały przeprowadzone pogadanki nt. palenia papierosów i ich szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka. W świetlicy szkolnej dzieci i młodzież mogły zobaczyć film, którego motywem przewodnim były skutki palenia. W szkole została przygotowana na ten cel również gazetka. 


W maju poza stałym miesięcznym programem zajęć świetlicowych dzieci uczciły święto mam, wykonując w przeddzień Dnia Matki kwiatki z okazjonalnym wierszykiem.

Kilka dni później uczestniczyły wraz z opiekunem w spotkaniu integracyjnym świetlic środowiskowych z gminy Bielice zorganizowanym w Chabowie przez panią Iwonę Kochel.

Dziękujemy za zaproszenie i możliwość miłego i aktywnego spędzenia wolnego czasu. 

                                    


W ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł został ogłoszony konkurs dla dzieci z klas podstawowych pn. "Rosnę-myślę-mam" oraz dla młodzieży gimnazjalnej pn. "Dorastamy-Rozumiemy-Pomagamy", w którym to wzięły udział dzieci i młodzież ze świetlicy wiejskiej ze Starego Chrapowa i Chabowa.  Wybrane zostały trzy prace:

1. Klaudia Józefowicz- Chabowo

2. Weronika Maćkowiak- Stare Chrapowo

3. Amanda Ociepa- Stare Chrapowo

Nagrody zostaną wręczone na V Gminnym Dniu Dziecka 5 czerwca w Bielicach.

W dalszym etapie prace zostaną przesłane na adres organiatora konkursu.


W niedzielę 5 czerwca w Bielicach odbył się V Gminny Dzień Dziecka pn. „Wszystkie Dzieci Nasze Są”. Impreza została zorganizowana przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wójta Gminy Bielice oraz Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach. Na imprezę przybyły również dzieci wraz z rodzicami z partnerskiej Gminy Tanto (Niemcy).

Tego dnia można było podziwiać nagrodzone prace w konkursach w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł pn. „Rosnę-myślę-mam” oraz „Dorastamy-Rozumiemy-Pomagamy”, w którym udział wzięły dzieci i młodzież ze świetlicy środowiskowej w Starym Chrapowie i Chabowie. Przy pracach zostało postawione stoisko z ulotkami i plakatami kampanii ZTU, które cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Po licznych atrakcja zaplanowanych na ten dzień dla dzieci, przyszedł czas na rozdanie nagród we wspomnianych wcześniej konkursach. Nagrodzone zostały 3 prace: Klaudia Józefowicz z Chabowa, Weronika Maćkowiak ze Starego Chrapowa i Amanda Ociepa również ze Starego Chrapowa. Nagrody wręczyła Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Kamela Wilczyńska.

7 czerwca 2011 r. prace zostały przekazane organizatorowi konkursu- Stowarzyszeniu Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.  


Konkursy...

W ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w okresie Tygodnia Profilaktyki, który odbył się w maju, zostały zorganizowane zawody sportowe w trakcie których, uczestnikom szkoły podstawowej i gimnazjalnej rozdawano ulotki.

W konkursie klas szkoły podstawowej pt.” Biegnijmy Razem” uczestniczyło 99 uczniów. Natomiast w konkursie dla klas gimnazjalnych pt. „O co biega” pomimo iż wielu uczniów otrzymało ulotki, do konkusu przystąpiły tylko trzy osoby. W dniu 07.06.2011 r. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach przesłała ulotki oraz plakaty na adres Fundacji.

Życzymy uczniom z Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach szczęścia w losowaniu nagród, rozstrzygnięcie konkursu już w sierpniu br., a nagrody  wysłane zostaną na adres szkoły w miesiącu wrześniu br.


Nagrody i dyplomy

Nagrody i dyplomy dla wskazanych w niżej zamieszczonym piśmie  laureatów  zostaną wręczone w czasie Trwania Tygodnie Profilaktyki, który odbędzie się w okresie od 28.11.2011r. do 02.12.2011r.  w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach.

 

 


TYDZIEŃ PROFILAKTYKI W ZSP BIELICE

Tydzień profilaktyki został zainaugurowany przez najmłodszych uczniów naszej szkoły, którzy wzięli udział w zabawach i zawodach sportowych pod hasłem „Profilaktyka na sportowo”. Starsi uczniowie w tym czasie brali udział w projekcjach filmów o tematyce uzależnień.

 

Drugiego dnia odbył się quiz dla uczniów gimnazjum na temat palenia tytoniu. W tym też dniu zostały rozstrzygnięte konkursy: na hasło oraz na najlepszą prace plastyczną pod hasłem „Papieros- fabryka trucizn”. Prace plastyczne możemy wciąż podziwiać na korytarzu szkolnym.

 

W środę uczniowie szkoły podstawowej zmagali się z pytaniami na temat palenia tytoniu w quizie „ 1 z 12”. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą a kibice kulturą zachowania. Zabawa była udana.

1 grudnia obchodziliśmy „Światowy Dzień AIDS”. W tym dniu odwiedził nas teatr profilaktyczny „Kurtyna” z Krakowa z przedstawieniami: dla klas I-III gimnazjum „Przepraszam Cię mamo”, dla klas IV-VI „ Być sobą” , i dla klas O-III „ Witaj szkoło”

 

W piątek, uroczystym apelem został podsumowany tydzień profilaktyki. Podsumowanie działań w Tygodniu Profilaktyki dokonała p. Pedagog Helena Bichta, która również podziękowała wszystkim zaangażowanym w akcję. Głos zabrała również p. Dyrektor Małgorzata Woronowicz Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach oraz p. Anna Maria Kopacka, która w imieniu Przewodniczącej Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pani Kamelii Wilczyńskiej, wręczyła podziękowanie dla Grona Pedagogicznego i Społeczności Uczniowskiej za trud i zaangażowanie włożone w kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł.  

W ostatnim dniu Tygodnia profilaktyki odbywały się warsztaty na temat wolontariatu dla chętnych uczniów ZSP Bielice, przeprowadzone przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Szczecinie. Było to nawiązanie do kampanii „ Zachowaj trzeźwy umysł „.

Wszyscy obejrzeli przedstawienia o tematyce profilaktycznej. Uczniowie Kółka Teatralnego dla najmłodszych, pod czujnym okiem p. Iwony Kochel przygotowali przedstawienie o „recepcie na długie życie”.

Z kolei uczniowie Gimnazjum, z pomocą p. Janiny Woszczyńskiej przygotowali dwa przedstawienia, pierwsze na temat szkodliwego wpływu palenia tytoniu na organizm, oraz drugie „Sąd nad papierosem”.

W podsumowaniu Tygodnia Profilaktyki brali udział wszyscy uczniowie i nauczyciele Naszej Szkoły. W tym dniu zostały wręczone nagrody zwycięzcom konkursów oraz najbardziej aktywnym uczniom i nauczycielom Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Sponsorem wszystkich nagród była GKRPA w Bielicach.

  


Podsumowanie Tygodnia Profilaktyki

     W czasie Tygodnia Profilaktyki  zorganizowanego w dniach 28.11-02.12.2011 roku poruszonych zostało wiele aktualnych problemów dotykających nas. Projekt obejmował realizację zadań przez okres jednego tygodnia. W tym roku obchodziliśmy go pod hasłem „Papieros – fabryka trucizn”.

Celem programu tygodnia profilaktyki było:

1. Dostarczenie informacji o środkach uzależniających oraz zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu,

2. Wskazanie możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi,

3. Kontynuacja Szkolnego Programu Profilaktyki,

4. Zwiększenie aktywności i współpracy środowiska lokalnego w rozwiązywaniu problemów młodzieży,

5. Promocja zdrowego stylu życia.

Wiemy, że uzależnienia nie są obce uczniom naszej szkoły – co raz młodsi uczniowie zaczynają sięgać po papierosy czy alkohol. Być może wcale nie zdają sobie sprawy z konsekwencji jakie niesie ze sobą uzależnienie. Marnują czas i zdrowie szukając miejsca na zapalenie papierosa na przerwie czy przed lekcjami. Tylko po co? Czy to sprawi, że szybciej dorośniecie? Będziecie poważniejsi? Zdobędziecie uznanie w oczach innych? To raczej pewna droga do problemów ze zdrowiem i strata pieniędzy.

Tydzień profilaktyki był realizowany w korelacji z kampanią „Zachowaj trzeźwy umysł”.

Zorganizowane były dwa konkursy wiedzy o uzależnieniach – dla klas IV-VI oraz Gimnazjum.

Rozstrzygnięte zostały konkursy  plastyczny pod hasłem „Papieros- fabryka trucizn” i na hasło profilaktyczne.

Pierwszego dnia najmłodsi obchodzili Tydzień Profilaktyki na sportowo.

Przygotowanych zostało wiele gazetek ściennych m.in. na temat: palenia papierosów, dopalaczy, alkoholu. Rozwieszone zostały plakaty profilaktyczne. Funkcjonował punkt profilaktyczny w którym Pielęgniarka i pedagog szkolny udzielały  informacji nt. zdrowia i uzależnień.Licznik odwiedzin:
5394586

Obsługa techniczna
ALFA TV

Deklaracja dostępności


Biuletyn
Informacji
Publicznej

Elektroniczne
Biuro
Obsługi
Interesanta

e-ObywatelDZIAŁKI I NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

elektroniczny samorząd

gazyfikacja


Kalendarz imprez

  Wrzesień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia