>>> MAPA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

Mapa aktywności społecznej gminy Bielice jest narzędziem umieszczonym na stronie internetowej gminy Bielice w formie Mapy oraz wykazu organizacji pozarządowych mających swoją siedzibę i działających na terenie gminy Bielice. W „Mapie aktywności społecznej” umieszczone zostały informacje dotyczące danych teleadresowych organizacji pozarządowych, aktualnych władzach organizacji oraz zakresu ich działalności


Mapa aktywności społecznej gminy Bielice jest otwartym narzędziem promocji trzeciego sektora w gminie, do jej współtworzenia zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu gminy.

Organizacje pozarządowe zainteresowanie umieszczeniem bądź zaktualizowaniem informacji w Mapie aktywności społecznej proszone są wypełnienie ankiety informacyjnej dla organizacji pozarządowych, która dostępna jest do pobrania poniżej, ankieta dostępna jest również w Urzędzie Gminy Bielice w pok. 11

Wypełnioną ankietę proszę odesłać:

- pocztą tradycyjną na adres urzędu gminy: Urząd Gminy Bielice el. Niepokalanej 34 74-202 Bielice

lub

- skanem pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@bielice.com.pl

lub

- faxem na numer: 91 5644 173

Do pobrania:

>>> Druk ankiety informacyjnej dla organizacji pozarządowych 

>>> Wniosek o wpisanie inicjatywy organizacji pozarządowej do kalendarza wydarzeń gminnych


Szczegółowe profile organizacji pozarządowych mających siedzibę i działających w gminie Bielice

 


             

 

 

Pełna nazwa organizacji pozarządowej

 

 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH

„PARSOWIANKI”

 

 

Adres do korespondencji

 

 

Parsów 27A

NIP 8531524409                                                        REGON 382377289

 

Dane osób zasiadających we władzach organizacji

Przewodnicząca – Wiesława Staszak

Wiceprzewodnicząca – Marta Kołodziejczak

Skarbnik – Anna Stawicka

Kronikarz – Klara Wilczyńska

Członek – Katarzyna Preis

     

Pełna nazwa organizacji pozarządowej

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bielice

Adres do korespondencji

ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice

NIP 8531521693 REGON 369467373
Data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 2018-02-09

Status prawny organizacji

Stowarzyszenie rejestrowane (KRS – 0000717956)

Status Organizacji Pożytku Publicznego

Nie

Dane osób zasiadających we władzach organizacji

Paweł Bednarek

Prezes zarządu

Kamil Kołobycz

Członek zarządu

Jolanta Pluta

Członek zarządu

Monika Szustak

Członek organu nadzoru

Marzena Zięcina

Członek organu nadzoru

   

Celem działalności Stowarzyszenia jest m.in. inicjowanie i kierowanie działań społecznych, edukacyjnych i gospodarczych na rzecz rozwoju oświaty, kultury, nauki, sportu i rekreacji, wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki, inspirowanie działań na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej, współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i podmiotami, popieranie i wspomaganie inicjatyw społecznych, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka społeczna, działania na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej, aktywizacja ludzi starszych, integracja międzypokoleniowa.


Pełna nazwa organizacji pozarządowej

Stowarzyszenie Koła Emerytów i Rencistów Ziemi Bielickiej

Adres siedziby

ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice

Kontakt telefoniczny, adres strony internetowej oraz e-mail

Tel. 785-467-938

Status prawny organizacji

Stowarzyszenie rejestrowane (KRS – 0000447988)

Status Organizacji Pożytku Publicznego

Nie

Dane osób zasiadających we władzach organizacji

Ignacy Maćkowiak

Prezes zarządu

Janina Sitarska

Członek zarządu

Lucyna Baran

Członek zarządu

Danuta Domszy

Członek organu nadzoru

Zuzanna Barbara Chachuła

Członek organu nadzoru

Maria Pasternak

Członek organu nadzoru

Krystyna Włosik

Członek zarządu

Eugeniusz Orman

Członek zarządu

 

Informacje o zakresie działalności

 • Turystyka i Krajoznawstwo

Pełna nazwa organizacji pozarządowej

Ochotnicza Straż Pożarna w Parsowie

Adres siedziby

Parsów 10, 74-202 Bielice

Kontakt telefoniczny, adres strony internetowej oraz e-mail

Tel. 510-037-206

Status prawny organizacji

Stowarzyszenie rejestrowane (KRS – 0000256142)

Status Organizacji Pożytku Publicznego

Nie

Dane osób zasiadających we władzach organizacji

Ariel Lisiecki – Prezes

Tomasz Orman – Wiceprezes

Daniel Kubacki – Skarbnik

Andrzej Stawicki – Sekretarz

Mariusz Bąk – Gospodarz

Czesław Wasik - Członek

Krzysztof Wicher – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Daniel Sitarski – Wiceprzewodniczący 

Bartłomiej Sitarski - Członek

Informacje o zakresie działalności

 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych
  i wojen w kraju i zagranicą

Pełna nazwa organizacji pozarządowej

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Liniach

Adres siedziby

Linie 18/4, 74-202 Bielice

Kontakt telefoniczny, adres strony internetowej oraz e-mail

Tel. 697190420

Status prawny organizacji

Stowarzyszenie rejestrowane (KRS – 0000254906)

Status Organizacji Pożytku Publicznego

Nie

Dane osób zasiadających we władzach organizacji

Cezary Tumasz – Prezes

Marek Szczęsny – Wiceprezes- Naczelnik

Marcin Grochowski – Skarbnik

Grzegorz Wądołowski – Sekretarz

Mariusz Marcin Skrzypa – Gospodarz

Łukasz Pluta – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zygmunt Kosiński – Sekretarz 

Przemysław Rojewski - Członek

Informacje o zakresie działalności

 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych
  i wojen w kraju i zagranicą

 


Pełna nazwa organizacji pozarządowej

Ochotnicza Straż Pożarna w Babinie

Adres siedziby

Babin 34, 74-202 Bielice

Kontakt telefoniczny, adres strony internetowej oraz e-mail

Tel. 733567123

Status prawny organizacji

Stowarzyszenie rejestrowane (KRS – 0000257198)

Status Organizacji Pożytku Publicznego

Nie

Dane osób zasiadających we władzach organizacji

Kamil Sitarski – Prezes

Andrzej Jóźwiak – Wiceprezes- Naczelnik/Skarbnik

Mateusz Pawłowski – Zastępca Naczelnika

Dariusz Ignasiak – Sekretarz

Radosław Sękowski – Skarbnik

Marek Mąkulski – Gospodarz

Paweł Günther – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Mateusz Wolniakowski – Sekretarz

Dariusz Kościelski - Członek

Informacje o zakresie działalności

 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych
  i wojen w kraju i zagranicą

 

 


Pełna nazwa organizacji pozarządowej

Ochotnicza Straż Pożarna w Chabowie

Adres siedziby

Chabowo 47, 74-202 Bielice

Kontakt telefoniczny, adres strony internetowej oraz e-mail

Tel. 601343256

Status prawny organizacji

Stowarzyszenie rejestrowane (KRS – 0000276005)

Status Organizacji Pożytku Publicznego

Nie

Dane osób zasiadających we władzach organizacji

Marcin Ossowicz – Prezes

Andrzej Czapiński – Wiceprezes- Naczelnik

Damian Stempień – Skarbnik

Edward Fiłkowski – Sekretarz

Waldemar Wiecha – Gospodarz

Wojciech Sławomir Kędziorski– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jacek Pawlus – Sekretarz 

Marcin Łapeciński - Członek

Informacje o zakresie działalności

 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych
  i wojen w kraju i zagranicą
 

Pełna nazwa organizacji pozarządowej

Ochotnicza Straż Pożarna w Bielicach

Adres siedziby

ul. Jana Pawła II 58, 74-202 Bielice

Kontakt telefoniczny, adres strony internetowej oraz e-mail

Tel. 915644112

Status prawny organizacji

Stowarzyszenie rejestrowane (KRS – 0000256559)

Status Organizacji Pożytku Publicznego

Nie

Dane osób zasiadających we władzach organizacji

Janusz Świercz– Prezes

Dawid Bigus – Wiceprezes-Naczelnik

Radosław Radziuk – Zastępca Naczelnika

Kamil Marek Kołobycz – Skarbnik

Stanisław Ryszard Wądołowski – Sekretarz

Patryk Włosik – Gospodarz

Stanisław Mąkolski– Członek 

Daniel Gadowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Kamil Przybył – Sekretarz 

Andrzej Skrobek - Członek

Informacje o zakresie działalności

 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych
  i wojen w kraju i zagranicą

 

 
 

Pełna nazwa organizacji pozarządowej

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Chabowo 

Adres siedziby

Chabowo 38, 74-202 Bielice

Kontakt telefoniczny, adres strony internetowej oraz e-mail

Tel. 600983157

Status prawny organizacji

Stowarzyszenie rejestrowane (KRS – 0000356798)

Status Organizacji Pożytku Publicznego

Nie

 

Dane osób zasiadających we władzach organizacji

Marcin Łapeciński– Prezes

Dorota Ossowicz – Skarbnik

Sylwia Pawlus – Sekretarz

Katarzyna Kaźmierczak– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Halina Aleksandra Piskorz – Członek

Wojciech Sławomir Kędzierski – Członek

Informacje o zakresie działalności

 • Działalność opiekuńcza, oświatowa, edukacyjno-kulturowa
 

Pełna nazwa organizacji pozarządowej

Stowarzyszenie zwykłe – „Środowisko i Zdrowie”

Adres siedziby

Swochowo 33, 74-202 Bielice

Kontakt telefoniczny, adres strony internetowej oraz e-mail

Tel. 601636370, 914009606

Status prawny organizacji

Stowarzyszenie rejestrowane (KRS – 0000257198)

Status Organizacji Pożytku Publicznego

Nie

 

Ryszard Kulig– Prezes

Zdzisław Bernacki – Członek

Dariusz Gotowski  – Członek

Informacje o zakresie działalności

 • Ochrona środowiska, ochrona walorów krajobrazowych i przyrodniczych, ochrona zdrowia

 

 

 

 

 


Gmina Bielice nie ponosi odpowiedzialności za aktualność informacji zawartych w Mapie aktywności społecznej.

Mapa aktywności społecznej gminy Bielice jest rezultatem projektu „DOJRZAŁE PARTNERSTWO. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Licznik odwiedzin:
5394606

Obsługa techniczna
ALFA TV

Deklaracja dostępności


Biuletyn
Informacji
Publicznej

Elektroniczne
Biuro
Obsługi
Interesanta

e-ObywatelDZIAŁKI I NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

elektroniczny samorząd

gazyfikacja


Kalendarz imprez

  Wrzesień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia