Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

Zawiadomienie dot. kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

ZAWIADOMIENIE

DOTYCZĄCE KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Wójt Gminy Bielice informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, Gmina Bielice zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji:

 

  1. zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania,
  2. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

 

W celu aktualizacji ewidencji, zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Bielice posiadających zbiorniki bezodpływowe lub oczyszczalnie przydomowe, o wypełnienie formularza oraz dostarczenie go do dnia 18 czerwiec 2021 r. :

  • do Urzędu Gminy osobiście,
  • listownie pocztą na adres: Niepokalanej 34 74-202 Bielice,
  • mailowo na adres: ochronasrodowiska@bielice.com.pl
  • bezpośrednio sołtysom.

 

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy lub do pobrania bezpośrednio ze strony internetowej Urzędu Gminy.

 

Zgodnie z art.3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289) ,,3. Gminy prowadzą ewidencję:1)  zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania …; 2)  przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych…”.

 

Obowiązki właścicieli nieruchomości

 

Każdy właściciel nieruchomości, na którego posesji znajduje się zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, ma obowiązek zawarcia umowy z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Przypominamy o obowiązku posiadania dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych lub osadów (rachunki, faktury VAT).

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie.

 

W przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia. Podczas kontroli sprawdzane będą umowy oraz dowody uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych.

 

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

>>ZGŁOSZENIE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA)

LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO EWIDENCJI GMINNEJ

 

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich