Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

WÓJT GMINY BIELICE, OGŁASZA, ŻE W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA 2021 r. O GODZ. 10:00 ODBĘDZIE SIĘ PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINY BIELICE POŁOŻONEJ W OBRĘBIE PARSÓW:

 

WÓJT GMINY BIELICE, OGŁASZA,

ŻE W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA 2021 r. O GODZ. 1000

ODBĘDZIE SIĘ PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINY BIELICE POŁOŻONEJ W OBRĘBIE PARSÓW:

 

Nieruchomość niezabudowana nr 446/6
o pow. 0,3000 ha
Cena wywoławcza 76 366,00 zł,  wadium: 8 000 zł

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice uchwalonego Uchwałą nr XXI/98/12 Rady Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2012r. działka oznaczona jest symbolem RP – użytki rolne. Przyszły właściciel działki może ubiegać się o ustalenie dla tej nieruchomości warunków zabudowy – zabudowa zagrodowa.

Wadium należy wpłacać do dnia 14.10.2021r. na rachunek bankowy: Pyrzycko Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070. Działka zwolniona jest z podatku VAT. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice pokój nr 14 lub telefonicznie 91- 564-44 220 wew. 23 lub www.bip.bielice.com.pl

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich