Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

„Warsztaty ekologiczne w Gminie Bielice ”

                       

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

 

            Ochotnicza Straż Pożarna w Parsowie w dniu 19 czerwca 2020 r. podpisała umowę  ze Stowarzyszeniem „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie na realizację projektu GRANTOWEGO pt. „Warsztaty ekologiczne w Gminie Bielice ” na kwotę 6 788,00 zł. Projekt był realizowany w partnerstwie z Gminą Bielice. W dniu  15 lipca 2021 roku odbyła się dalsza część realizacji projektu, a mianowicie warsztaty z budowania domków dla owadów pożytecznych. W programie  warsztatów było spotkanie z leśnikiem, szkolenie  o walorach przyrodniczych terenu Gminy Bielice w tym rola owadów.  Po skończonej części teoretycznej zostały omówione zasady budowy domków pożytecznych dla owadów z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy przez prowadzącego. Każdy uczestnik wykonał jeden domek.

Udział w warsztatach był bezpłatny. Celem jego była integracja mieszkańców oraz wzrost świadomości dotyczącej życia ptaków w środowisku czystym ekologicznie, gdzie występują rośliny, które są naturalnym schronieniem oraz miejscem pożywienia ptaków.


Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich