Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

Szczepienia

„Długie życie dla wszystkich” to hasło obchodzonego w dniach 24 - 30 kwietnia 2022 r. Europejskiego Tygodnia Szczepień. Inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ma na celu zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej w zakresie szczepień ochronnych. W tym roku szczególny nacisk kładziony jest na kwestię znaczeniu szczepionek dla ochrony ludzi w każdym wieku i z różnych środowisk, niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu społeczno-ekonomicznego.

O szczepieniach powinni pamiętać nie tylko rodzice troszczący się o zdrowie swoich dzieci, ale również dorośli i osoby starsze, w zależności od uprawianego zawodu czy stylu życia.

Szczepienia są:

  • mocnym fundamentem zdrowia,
  • szansą na lepszą jakość życia w każdym wieku,
  • pomagają dzieciom i młodzieży wyrosnąć na zdrowych dorosłych,
  • zmniejszają nierówności w zdrowiu.

 

Szczepienia chronią ludzi przed poważnymi i zagrażającymi życiu chorobami zakaźnymi, takimi jak: grypa, błonica, tężec, krztusiec, odra, świnka, różyczka, choroba meningokokowa, inwazyjna choroba pneumokokowa i poliomyelitis.

W przeszłości wiele ludzi umierało na choroby, którym obecnie możemy zapobiegać dzięki szczepieniom. Częściej występowały też powikłania po chorobach, takie jak ślepota po odrze oraz wrodzona głuchota, zaćma czy niepełnosprawność intelektualna u dzieci, których matki chorowały na różyczkę podczas ciąży. Wiele osób urodzonych przed 1960 r. pamięta, że poliomyelitis była główną przyczyną zgonów, paraliżu i trwałej niepełnosprawności w Europie i w innych regionach.

 

 

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich