Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

Oficjalne otwarcie boisk przy Szkole Podstawowej w Bielicach.

Dnia 19 października 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielicach.

W uroczystości wzięli udział znamienici goście Pan Leszek Dobrzyński -Poseł na Sejm RP, Pan Tomasz Wójcik - Wicewojewoda Województwa Zachodniopomorskiego,  Pan Stanisław Stępień – Starosta Powiatu Pyrzyckiego, Pan Jan Adamski -Przewodniczący Rady Gminy Bielice, Pani Iwona Kochel – Wójt Gminy Bielice, Pan Mariusz Szymkowicz – Z-ca Wójta Gminy Bielice, dyrekcja szkoły Pani Małgorzata Woronowicz oraz Pani Małgorzata Urbanowicz, Sołtysi, Radni Gminy Bielice, Grono Pedagogiczne
i  społeczność uczniowska.

Przebudowa boisk szkolnych była efektem skutecznej współpracy Wójta Gminy Bielice w pozyskiwaniu funduszy, a następnie realizacji inwestycji sportowych. Dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Wójt Gminy Bielice pozyskała 435 478, 55 zł na realizację tego przedsięwzięcia. Pan Wojewoda podczas swojego przemówienia skierował w stronę Wójta Gminy Bielice swoje słowa uznania i podziękowania za jej aktywność oraz skuteczne pozyskiwanie funduszy z zewnętrznych źródeł finansowania. Pan Wicewojewoda podkreślił, że w ramach Rządowych środków powiat pyrzycki otrzymała 14 mln zł w tym ponad połowę tj. 7 mln 200 tyś zł  uzyskała Gmina Bielice. Kolejne wnioski zostały złożone z nadzieją pozytywnego rozpatrzenia dzięki czemu Nasza Mała Ojczyzna z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok będzie się rozwijała. 

Symbolicznego otwarcia poprzez przecięcie wstęgo dokonali: Wójt Gminy Bielice Iwona Kochel, Wicewojewoda Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Wójcik oraz Poseł na Sejm RP Leszek Dobrzański, zaś poświęcenia obiektu dokonał Ksiądz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Jan Faron.

W drugiej części uroczystości został przedstawiony program artystyczny przygotowany przez uczniów tej szkoły pod przewodnictwem Pani Marioli Kuźniar oraz Pani Marty Durki-Pawłowskiej, które z pełnym zaangażowaniem
 i profesjonalizmem przygotowały uczniów do poprowadzenia całej uroczystości.

Na zakończenie został rozegrany pierwszy towarzyski mecz piłki nożnej, który był zakończył inaugurację całego wydarzenia.

         Dziękując za przygotowanie tej uroczystości, życzymy, by na nowych boiskach dzieci mogły budować nie tylko swoją sprawność fizyczną, ale również kształtować charaktery.

           

https://www.youtube.com/watch?v=v4aRthizzFI

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich