Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

Obowiązkowe ubezpieczenia OC rolników

Obowiązkowe ubezpieczenia OC rolników

Wójt Gminy Bielice zgodnie z ustawą art. 4 pkt 2 i 3, art. 44 i 59 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 854 ze zm.), art. 10c ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 477) ma obowiązek przeprowadzenia kontroli zawarcia umów ubezpieczeń z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego:

  1. OC ROLNIKÓW z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
  2. BUDYNKÓW ROLNICZYCH (GOSPODARSKICH).
  3. UPRAW - zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych. (Dotyczy rolników, którzy uzyskują płatności bezpośrednie do gruntów rolnych).

Wójt Gminy Bielice informuje o konieczności złożenia wypełnionego druku potwierdzenia    + do wglądu oryginał umowy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia – w terminie do 15 grudnia 2021 r.:

dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 91 5644220 wew. 23 lub 20

 

>>>POTWIERDZENIE zawarcia umowy ubezpieczenia OC/BUDYNKÓW ROLNICZYCH/UPRAW ROLNYCH
rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich