Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

Obowiązek złożenia nowej deklaracji za wywóz odpadów !!

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z obowiązkiem złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi informujemy, iż od dnia 10 stycznia 2022 r. będzie można złożyć je w Urzędzie Gminy w Bielicach. Informujemy również, o możliwości skorzystania z pomocy przy wypełnieniu deklaracji za wywóz odpadów. Wszelkie informacje będzie udzielał
Z-ca Wójta Gminy Bielice Mariusz Szymkowicz. Termin złożenia deklaracji mija 10 lutego 2022 r. Poniżej przedstawiamy terminarz pełnionych dyżurów w najbliższym tygodniu przez
Z-cę Wójta Gminy Bielice, który będzie pomagał przy wypełnieniu deklaracji.
 

Dyżury w pok. nr 1 (parter budynku)

10.01. Poniedziałek,  w godz. 12.30 – 14.30

11.01. Wtorek, w godz.  9.00 – 11.00

12.01. Środa, w godz. 11.00 – 13.00

13.01. Czwartek, w godz. 8.00 – 10.00

14.01. Piątek, w godz. 12.30 – 14.30

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich