Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI DOT. LICZBY I RODZAJU EKSPLOATOWANYCH W OBRĘBIE NIERUCHOMOŚCI ŹRÓDEŁ CIEPŁA LUB ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI DOT. LICZBY I RODZAJU EKSPLOATOWANYCH W OBRĘBIE NIERUCHOMOŚCI ŹRÓDEŁ CIEPŁA LUB ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW

Z dniem 1 lipca 2021 roku wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

  • Na kim spoczywa obowiązek złożenia deklaracji?

Obowiązek spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

  • W jakim terminie trzeba złożyć deklarację?

12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących.

14 dni w przypadku nowo powstałych obiektów od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

  • W jaki sposób złożyć deklarację?

W formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego)

W formie papierowej- W Urzędzie Gminy Bielice ul. Niepokalanej 34 74-202 Bielice.

 

Deklaracje dostępne w Urzędzie Gminy Bielice bądź pod adresem https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

>>> Deklaracja A

>>>Deklaracja B

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich