Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu
w miejscowości Swochowo

Festyn rodzinny pn. „Mama, Tata i Ja” na nowym placu zabaw

30 czerwca w Swochowie na nowo zmodernizowanym placu zabaw odbył się rodzinny festyn pn. „Mama, Tata i Ja”. Organizatorem festynu była Rada Sołecka Swochowa oraz Urząd Gminy Bielice.

Na przybyłych gości czekało mnóstwo atrakcji m.in. dmuchańce, basen z łódeczkami, mecz piłki nożnej, zabawy i konkursy z nagrodami, malowanie twarzy, grill oraz słodki poczęstunek. Podczas imprezy otwarto również zmodernizowany plac zabaw dla dzieci, który powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego  programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu pn. „Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Swochowo, gmina Bielice”  wyniosła 103 848,90 zł. W ramach prac zmodernizowano plac zabaw, boisko do piłki nożnej, koszykówki oraz powstała siłownia zewnętrzna. Plac został ogrodzony i wyposażony w nowoczesny sprzęt m.in. zieloną ładowarkę, posiadający certyfikaty bezpieczeństwa.

Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc w organizacji imprezy: Iwonie Kochel, Pawłowi Majce, Jackowi Pawlusowi, Bronisławowi Wójcikowi, Stanisławowi Kuligowi oraz wszystkim zaangażowanym w pomoc przy organizacji imprezy.

 

Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Chabówko

Uroczyste otwarcie świetlicy 

W sobotnie popołudnie 10 listopada 2018 r. w centrum wsi Chabówko miało miejsce uroczyste, ale i radosne otwarcie kolejnej w gminie Bielice świetlicy wiejskiej. Projekt pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Chabówko, gmina Bielice” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowity koszt realizacji operacji wyniósł 298 053,98 zł. Celem operacji było stworzenie miejsca spotkań, aktywizacji, działalności kulturowej dla mieszkańców.

Nowopowstała świetlica dzięki swej dostępności oraz bogatemu wyposażeniu tworzy dla społeczeństwa miejsce do organizacji imprez, uroczystości rodzinnych, warsztatów kulturalno-rekreacyjno-sportowych, w tym corocznej wystawy pn. „Nasze dziedzictwo”, która znajduje się w budynku świetlicy wiejskiej i jest dostępna dla całego społeczeństwa z terenu gminy Bielice jak i sąsiednich gmin czy turystów, którzy zechcą przebywać nad pobliskim jeziorem Będgoszcz. Mając na względzie atrakcyjność zbiornika wodnego jakim jest jezioro Będgoszcz przy okazji otwarcia świetlicy wiejskiej po raz pierwszy zorganizowano wystawę edukacyjno-przyrodniczą, która ukazywała gatunki ryb żyjących w pobliskim jeziorze.

Na otwarcie świetlicy przybyło liczne grono zaproszonych gości. Organizatorem spotkania była Rada Sołecka miejscowości Chabówko oraz Urząd Gminy Bielice. Na wstępie nastąpiło przecięcie wstęgi, czego dokonali: Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Twardowski, przedstawiciel Rady Gminy Bielice – Tadeusz Stępień oraz Sołtys wsi Chabówko – Jan Geldner. Po poświęceniu budynku przez proboszcza parafii w Starym Czarnowie, wszyscy zebrani mogli już oficjalnie przekroczyć progi nowej świetlicy. Wójt Gminy Bielice wygłosił przemówienie dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do powstania obiektu oraz wręczył na ręce sołtysa miejscowości Chabówko, upominek.

Po wysłuchaniu przemówień, do czynów przeszli wszyscy uczestnicy spotkania ruszając do tańca i porywając do zabawy tych, którzy początkowo okupowali ściany i krzesła. Atmosfera w świetlicy zrobiła się bardzo ciepła, co ożywiło ciche i zimne dotychczas mury. Jeżeli wspomnimy jeszcze bogaty i wyśmienity poczęstunek przygotowany przez samych mieszkańców miejscowości Chabówko, to ze spokojem można czekać na to, co będzie się w tym miejscu działo w przyszłości.