Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Niepokalanej 34
74-202 Bielice
telefon (091) 56 44 235 w.25
Dyrektor biblioteki Elżbieta Kreft
Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-17.00.
e-mail: biblioteka@bielice.com.pl

    

HISTORIA BIBLIOTEKI

W styczniu 1959 roku otwarto Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Chabowie, poprzedniczkę dzisiejszej Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach. Po zlikwidowaniu gromady Chabowo w 1960 roku, podjęto starania w 1961 roku o przeniesienie biblioteki do największej i centralnie położonej w gromadzie miejscowości tj. Bielic. Latem 1965 roku przeniesiono do pomieszczeń biurowych Gromadzkiej Rady Narodowej w miejscowości Linie. Już w maju 1966 roku bibliotekę przeniesiono do miejscowości Parsów a następnie w październiku 1970 roku ponownie do Bielic. Jej warunki lokalowe to 32m2 pomieszczenie wynajmowane od rolnika.
W 1987 roku powstała groźba kolejnej przeprowadzki biblioteki. Od kilku lat planowano rozbudowę budynku administracyjnego gminy w którym mieścić się miała biblioteka.
W 1989 roku trwały prace inwestycyjne. Zanim jednak budynek oddano do użytku, biblioteka musiała w 1990 roku opuścić kolejny już raz swe prowizoryczne pomieszczenie i została przeniesiona do pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy( stary budynek).
W sierpniu 1991 roku, biblioteka wprowadza się do nowego budynku Urzędu Gminy, pomieszczenia znajdującego się na parterze o powierzchni 120m2 składającego się z wypożyczalni i czytelni oraz zaplecza socjalnego.

W bibliotece zatrudniona jest jedna osoba, księgozbiór liczy 18tysięcy woluminów. Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-17.00. W czytelni biblioteki znajduje się Czytelnia Internetowa z trzema stanowiskami dla czytelników, dostęp do Internetu jest bezpłatny.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z tym, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) DZ. Urz. UE. L 119, s1 – dalej RODO, poniżej przekazuję informacje umożliwiające nam dalsze wykorzystanie podanych przez Pana/ Panią danych osobowych.

Podane dane osobowe w zakresie : imię i nazwisko, adres zamieszkania, zakład pracy, szkoła,  data urodzenia, imię ojca, Nr PESEL ( zobowiązanie – karta zapisu do biblioteki) przetwarzane są przez administratora danych, którym jest Gminna Biblioteka Publiczna, z siedzibą w Bielicach
ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice, w celu realizacji celów statutowych oraz w  celu promocyjnym biblioteki.

Zgodnie z RODO, przysługuje : prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania
( poprawienia) swoich danych osobowych- wówczas kiedy dane  są nieprawidłowe i niekompletne, prawo do usunięcia danych- jeśli były w inny sposób przetwarzane oraz ograniczenie przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu i korzystania z biblioteki.
Dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

Dokumentacja fotograficzna

Podczas spotkań, uroczystości, konferencji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielicach
ul. Niepokalanej 34 , mogą być wykonywane zdjęcia. Zdjęcia mogą być publikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Bielice zakładka Gminna Biblioteka Publiczna.

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielicach ul. Niepokalanej 34 ,74-202 Bielice jest Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej ( zwany dalej Administratorem Danych Osobowych).
  2. Państwa dane osobowe Administrator Danych Osobowych  przetwarza na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece, realizacji umów zawartych
    z kontrahentami Biblioteki, w pozostałych przypadkach Państwa  dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania.
  3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 2 odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  • inne podmioty, które na podstawie stosowanych umów podpisanych z Biblioteką przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej.

4. Przysługuje Panu/Pani prawo skargi do organu nadzorczego tj. PUODO ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Kolejny zakup nowości wydawniczych, dzięki dotacji MK I DN.

Zapraszam do biblioteki!

 

 

Kolejny zakup książek, który zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 Książkowe nowości na jesienne wieczory

   

Polecam książkowe nowości idealne na długie jesienne wieczory. Jeśli szukacie wciągających przygód i niezapomnianych przeżyć, sprawdźcie najnowsze książki dla dzieci zarówno dla małych, jak i dużych. Jesień jest piękna i kolorowa, ale bywa też deszczowa i zimna. Dni stają się krótsze, a za to długie wieczory możemy urozmaicić sobie dobrą książką.

 

   Dzień Głośnego Czytania

     

Święto Dzień Głośnego Czytania zostało ogłoszone z inicjatywy Polskiej Izby Książki na dzień 29 września. Jego celem jest promowanie głośnego czytania dzieciom. Czytanie dzieciom na głos stymuluje ich rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza wyobraźnię. Uczy myślenia, poprawia koncentrację, poszerza wiedzę i ułatwia naukę. To dobry pomysł na spędzenie wolnego czasu. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. W dniu 29 września
br. w godzinach popołudniowych w Czytelni biblioteki przeczytałyśmy 2 książki Janiny Poraźińskiej ,, Szewczyk Dratewka” i ,, Kozucha Kłamczucha”.

Zapisz dziecko do biblioteki

Warto poświęcić czas na wspólne czytanie. Codzienne czytanie wspiera rozwój psychiczny , intelektualny i społeczny dziecka .Buduje się wówczas więź  między rodzicem a dzieckiem, dziecko czuje się dowartościowane, kochane. Czytaj dziecku 20 minut dziennie.

W Bibliotece dziecku na pewno  się spodoba, wspólne szukanie, wybieranie książek, które Was interesują. To miejsce spotkań i dobrej zabawy, gdzie dziecko może rozwijać swoją kreatywność, pobawić się z rówieśnikami. Miło spędzą czas na zabawie np. wykonując prace plastyczne, grając z rówieśnikami w gry planszowe, układając puzzle, klocki, korzystając
za darmo z Internetu.

– za darmo – nic nie trzeba płacić,

– zapisz dziecko do biblioteki znajdziecie w niej nowości książkowe

– umiejętność selekcji informacji. W bibliotece wypożyczając książki o danej tematyce, mamy szansę wypożyczyć bardzo dużo książek,

– zapisz dziecko do biblioteki , jeśli szukasz ciekawych zajęć dodatkowych,

– dzieci bardzo się cieszą, kiedy mają już założoną Kartę Czytelnika, jak podkreślają wypożyczają książki na swoją kartę, na swoje konto.

 

Spotkajmy się w bibliotece. Zapraszam

 

   Nowości książkowe

 

Drodzy Czytelnicy,

zapraszam do biblioteki po dostępne nowości z beletrystyki, literatury faktu oraz działu popularnonaukowego. Wśród zakupionych nowości książkowych znajdziecie powieści obyczajowe i kryminalne, thrillery, biografie, powieści historyczne
i podróżnicze, książki dla najmłodszych.

    KOMUNIKAT

 

Informuję że, w związku z zarządzeniem Nr 14/2020r. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej

w Bielicach  z dnia 5 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia w 2020 roku dni wolnych od pracy

w zamian za święta przypadające w soboty za dzień 15 sierpnia 2020r.  – dzień 14 sierpnia 2020r . Biblioteka będzie nieczynna.

   

1920-2020 Stulecie Bitwy Warszawskiej

W tym roku obchodzimy setną rocznicę Bitwy Warszawskiej – rozegranych na przedpolach polskiej stolicy walk, określonych mianem ,, Cudu nad Wisłą”, które miały decydujący wpływ na wynik wojny polsko bolszewickiej.

Zwycięstwo z sierpnia 1920 roku było momentem przełomowym dla losów odrodzonej Polski.