Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach informuje, że w świetlicy wiejskiej w miejscowości Linie, 2 razy w miesiącu, w godz. 17:00 – 19:00, osoby, rodziny gdzie występuje problem alkoholowy, bądź problem przemocy w rodzinie będą mogły skorzystać z konsultacji ze specjalistą z terapii uzależnień.

Harmonogram konsultacji w 2016r.:
– 12,26 styczeń
–  9,23 luty
–  8,22 marzec
– 12,26 kwiecień
– 10,24 maj
– 14,28 czerwiec
-12,26 lipiec
– 9,23 sierpień
– 13,27 wrzesień
– 11,25 październik
– 8,22 listopad
– 6,13 grudzień

Istnieje również możliwość konsultacji  z terapeutą od spraw uzależnień w innych miejscowościach,  w  godzinach uzgodnionych indywidualnie z klientem.

Kontakt telefoniczny:

– Tomasz Luchowski – 501 -070 -071
– OPS Bielice, Anna Maria Kopacka – 91 5644228
Przewodnicząca GKRPA

mgr Kamela Wilczyńska


INFORMACJA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że w świetlicy wiejskiej w miejscowości Linie,  2 razy w miesiącu,  w godz.  17:00 – 19:00 osoby, rodziny gdzie występuje problem alkoholowy bądź problem przemocy w rodzinie będą mogły skorzystać  z  konsultacji z Specjalistą Terapii  Uzależnień.

Harmonogram konsultacji:
Styczeń – 13.01.2015r., 27.01.2015r.;
Luty – 10.02.2015r., 24.02.2015r.;
Marzec – 10.03.2015r., 24.03.2015r.;
Kwiecień – 08.04.2015r., 21.04.2015r.;
Maj – 12.05.2015r., 26.05.2015r.;
Czerwiec – 09.06.2015r., 23.06.2015r.;
Lipiec – 07.07.2015r., 21.07.2015 r.;
Sierpień – 09.08.2015r., 23.08.2015r.;
Wrzesień – 09.09.2015r., 23.09.2015r.;
Październik – 06.10.2015r., 20.10.2015r.;
Listopad – 10.11.2015r., 17.11.2015 r.;
Grudzień – 01.12.2015r., 08.12.2015r..

W wyjątkowych wypadkach istnieje możliwość konsultacji w innych miejscowościach i godzinach   uzgodnionych indywidualnie  z klientem.

Kontakt telefoniczny:
– mgr Tomasz Luchowski – 501 070 071
– OPS Bielice, mgr Anna Maria Kopacka – 91 564 42 28

Przewodnicząca GKRPA
mgr Kamela Wilczyńska