Obwieszczenie

2009-07-24 08:47:42

 
 
Bielice, 23 lipca 2009 r.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
o prowadzonej procedurze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice wymagającej przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 
 
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1 i art. 50 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1277) zawiadamiam o trwającej, zgodnie z  podjętą przez Radę Gminy Bielice Uchwałą Nr XV/78/08 z dnia 20 marca 2008 r., procedurą zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice.  Z dokumentacją procedury zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Bielicach.
 
Uwagi i wnioski do prowadzonej procedury można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Bielicach w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Uwaga lub wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnoszącego uwagę lub wnioskodawcy, przedmiot uwagi lub wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, zgodnie z art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest Wójt Gminy Bielice.
 
 
Wójt Gminy Bielice
 
 
 Licznik odwiedzin:
4827016

Obsługa techniczna
ALFA TV

Deklaracja dostępności


Biuletyn
Informacji
Publicznej

Elektroniczne
Biuro
Obsługi
Interesanta

e-ObywatelDZIAŁKI I NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

elektroniczny samorząd

gazyfikacja


Kalendarz imprez

  Kwiecień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia